Sanat Eğitiminde Kadın Torsunun Yeri ve Bir Örnek

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:48:17.0
Language : Türkçe
Konu : Heykel
Number of pages: 276-282
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’ de Cumhuriyet sonrası sanata olan ilginin artması, yurt dışına eğitim için gönderilen sanatçıların geri dönmesi, 1883 yılında Sanayi Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) kurulmasıyla birlikte başlanan sanat eğitimi, günümüzde de gelişim göstermeye devam etmektedir. Doğumdan ölüme kadar devam eğitim süreci içerinde okul öncesi döneme kadar indirgenen sanat eğitimi, bireylerin kişisel gelişimine katkı sunarak, duygu, düşünce, yetenek ve izleniminin estetik bir bakış açısıyla şekillenmesini sağlamaktadır. Bu sürecin profesyonel olarak başlangıç noktası, sanat eğitimi veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına hazırlık kurslarıdır. Bu kurslarda uygulanan en önemli eğitim konusu insan anatomisidir. Anatomiyi çözümlemek için yapılan çizimlerde model olarak ilk kullanılan çıplak insan, tors heykelidir. Kıvrak ve esnek hatları, aynı zamanda belirgin uzuvlarından dolayı öncelikli tercih edilen ise kadın torsudur. Müzelerde sıklıkla rastladığımız, Antik çağdan günümüze gelene kadar bilim insanları ve sanatçılar tarafından üzerinde araştırmalar ve denemeler yapılan, halen farklı teknik ve malzemelerle disiplinler arası bir çalışma konusu olan kadın torsu, tarih içinde geçirdiği süreç, anatomik özellikleri, Güzel Sanatlar eğitiminde yeri ve bir kadın tors heykeli uygulamasıyla çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

Art education, which started with the increasing interest in art after the Republic in Turkey, the return of artists sent abroad for education and the establishment of Sanayi Nefise Mektebi (Fine Arts Academy) in 1883, continues to develop today. Art education, which is reduced top re-school education within the education process from birth to death, contributes to the personal development of individuals and ensures that their emotions, thoughts, abilities and impressions are shaped aesthetically. The Professional starting point of this process is the preparatory courses for secondary and higher education institutions providing art education. The most important educational subject applied in these courses is human anatomy. The first naked human torso statue used as a model in drawings to analyze anatomy. The female torso is primarily preferred due to its agile and flexible lines and prominent limbs. The female torso, which we frequently encounter in museums, has been researched and tested by scientists and artists from ancient times to the present day and is still a subject of interdisciplinary study with different techniques and materials. It constitutes the content of the work with its sculpture application.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics