Heinrich Heine’nin “Almansor” Adlı Trajedisinin Figür Analizi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 11:51:59.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat
Number of pages: 430-440
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

 1. yüzyıl Alman edebiyatının ünlü yazarlarından olan ve esasen şair olarak bilinen Heinrich Heine’nin gençlik dönemlerinde kaleme almış olduğu “Almansor” başlıklı trajedisi bu çalışmada figür analizi yöntemiyle mercek altına alınmıştır. Günümüze dek yeterli ölçüde dikkate alınmamış olan bu trajik eserin figürler bakımından incelenmesi ile bir ilk çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın “Heinrich Heine’nin ‘Almansor’ adlı trajedisinin kültürlerarasılık yönüyle analizi” başlıklı doktora tezi ile ilgili olması ve teze ilaveten figürler hakkında önemli detayların ortaya çıkarılması nedeniyle alana büyük katkı sağlanmıştır. Eserin başlığını da oluşturan Almansor eserin kahramanıdır. Bu çalışmada öncelikle, tarihsel arka planı olan ve trajik bir sonla biten bir aşk temasını ön plana alarak, toplumun birlikte, iyi ve kötü hallerini ve davranışlarını ele alan “Almansor” adlı trajik eserde geçen figürlerin analizinin yapılması esas alınmıştır. Eserin tarihsel arka planı hakkında gerekli bilgiler verilmiş, ilgili tezde geçen figürlerin analizi üzerine yapılan araştırmalara göre, objektif bir şekilde tüm figürler üzerinde durularak, birbirleriyle olan yakın veya uzak bağlantılarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Eserdeki figürler önem sırasına göre ele alınmıştır. Önce ana figürler, sonra yardımcı figürler, daha sonra ise adı geçen figürler, özellikle tarihsel figürler, dış ve iç dünyaları itibarıyla eserden elde edilen veriler doğrultusunda açıklanmıştır. Çalışmanın amaçlarının başında, eserdeki figürlerin analizi ile farklı dinlerden, kültürlerden gelen insanların çatışmaya girmeden birlikte, anlayışla, hoşgörüyle yaşamalarının mümkün olduğunun ispatlanması gelmiştir. Çalışmanın neticesinde, metin analizi ile elde edilen ve yorumlanan bilgiler değerlendirilmiştir. Figür analizi sayesinde Heine’nin eserine ait ayrıntılar elde edilmiş ve bu alandaki boşluk doldurulmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract

In this study, the tragedy titled “Almansor” written by Heinrich Heine, one of the famous writers of 19th century German literature and mainly known as a poet, during his youth, was discussed by the figure analysis method. A first study was carried out by examining this tragic work, which has not been taken into sufficient consideration until today, in terms of figures. This study has made a great contribution to the field because it is related to the doctoral thesis titled “Analysis of Heinrich Heine’s tragedy called ‘Almansor’ from an intercultural perspective” and in addition to the thesis, important details about the figures have been revealed. Almansor, who also forms the title of the work, is the hero of the work. This study is primarily based on the analysis of figures in the tragic work, which deals with the good and bad states and behaviours of the society, by bringing to the fore the theme of a love that has historical background and ends with a tragic end. Necessary information about historical background of the work is given, and according to the research conducted on the analysis of the figures in the relevant thesis, it is aimed to reveal their close and distant connections with each other by focusing on all figures in an objective manner. The figures in the work are discussed in order of importance. First the main figures, then the auxiliary figures, then the mentioned figures, especially historical figures, are explained in terms of their external and internal worlds in line with the data obtained from the work. The main aim of the study is to prove that it is possible for people from different religions and cultures to live together, with understanding and tolerance, without entering into conflict, through the analysis of the figures of Heine’s work. As a result of the study, the information obtained and interpreted through text analysis was evaluated. Thanks to figure analysis, details of Heine’s work were obtained and the gap in this area was filled.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics