ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÖRGÜTSEL YARATICILIK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 43-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel olarak anlaşmazlık, uyumsuzluk, sıkıntı, kaygı, stres, düşmanlık gibi çağrışımlarından dolayı olumsuz olarak algılanan çatışma, iki ya da daha fazla kişinin benzer konulardaki farklı fikirlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çatışmalar olumsuzlukla sonuçlanabileceği gibi aksine olumlu katkılarda sağlayabilir. Çatışmaların büyük yıkıntılara sebebiyet vermemesi için doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Çatışmalar etkin bir şekilde yönetildiği takdirde üretkenlik, verimlilik, yaratıcılık gibi olumlu çıktılar elde edilebilmektedir. Çalışanların desteklenmesi, çatışmalara optimal çözüm yollarının bulunması, yaratıcılık seviyelerinin güçlendirilmesi rekabetin giderek zorlaştığı günümüz şartlarında oldukça gerekli görülmektedir. Karmaşık örgüt yapıları içerisinde yeni fikirlerin, yeni mal ve hizmetlerin oluşturulması olarak ifade edebileceğimiz örgütsel yaratıcılık, günümüz örgütleri için önemli bir rekabet unsurudur. Ancak örgütsel yaratıcılık tıpkı bireysel yaratıcılık gibi içten gelen bir hareketlenmeyi gerektirir. Örgütsel çatışma, örgütsel yaratıcılığı harekete geçiren bir unsur olabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı bu iki kavramın incelenmesidir.

Keywords

Abstract

In general, the conflict, which is perceived negatively as a result of associations such as disagreement, incompatibility, distress, anxiety, stress, enmity, emerges as a result of two or more different ideas of similar issues. Conflicts can result in negativity, as opposed to positive contributions. It needs to be managed properly so that conflicts do not cause great destruction. Positive outputs such as productivity and creativity can be obtained. Supporting employees, finding optimal solutions to conflicts, and strengthening creativity levels are seen as necessary in today's conditions where competition is becoming increasingly challenging. The organizational creativity that we can express as the creation of new ideas, new goods and services within complex organizational structures is an important competitive element for today's organizations. Organizational creativity, however, requires an intrinsic motivation, just like individual creativity. Organizational conflict can be an element that activates organizational creativity. Therefore, the purpose of this study is to examine these two concepts.

Keywords