BİLİMSEL SAHTEKARLIK, İNTİHAL, ŞARLATANLIK: BİLİMİN KARANLIK YÜZÜ

Author:

Year-Number: 2019-13
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 24-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim dışı amaçlar için kullanılan bilimsel çalışmalar bu araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bilimsel sahtekârlık, şarlatanlık ve intihal terimleri incelenmekte, etik ihlallere vurgu yapan bu tür çalışmaların niçin yapılmış olduğu üzerinde durulmaktadır. Yapılan literatür araştırmasında, bilimsel çalışmaların görünen yüzünün arkasında açıklanmayan karanlık bir tarafın olduğu, burada, bilimsel buluşların asıl amaçların dışında kullanılabildiği görülmektedir. Bazen devlet düzeyinde, bazen de şöhret olmak isteyen kişiler tarafından bu tür sahtekârlığa başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The scientific studies used for non-scientific purposes constitute the main subject of this research. In this context, scientific fraud, charlatanism and plagiarism terms are examined and it is emphasized why such studies which emphasize ethical violations are made. In the literature research, it can be seen that there is a dark side that is not explained behind the visible side of scientific studies, where scientific discoveries can be used outside the main objectives. Sometimes it is understood that such fraud is used by people who want to be at the state level and sometimes by fame

Keywords