Elektrik Elektronik Sektöründeki İşletmelerin Etkinlik Analizi

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 883-893
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada 1 trilyon doları aşan Pazar hacmiyle bu sektör gelecek adına önemini hızla arttırmaktadır. Özellikle işgücü artışında öncü konumda olan bu sektörde diğer sektörleri de besleyen temel bir konuma ulaşma eğilimindedir. Türkiye de elektrik elektronik sektörü 40-50 yıl önce montaj işlemiyle başlamıştır. Sektör hızlı bir gelişimle Türkiye’de gelecek vadeden olgunlaşma evresinde olan ve belli bir birikime kavuşmuş sektör olarak gelişimini hızla sürdürmektedir. Bu çalışmada bu sektörün Türkiye’de önemli büyüklüklere sahip olan bazı işletmelerdeki performansları malmquist yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda teknik etkinlikte (%10) luk bir artış, teknolojik etkinliğinde (%7) lik bir düşüş, saf teknik etkinliğinde ise (%1) lik artış olduğu görülmektedir. Ölçek etkinliğinde (%9) luk artış, toplam faktör etkinliğinde ise (%3) lük bir artış görülmektedir.

Keywords

Abstract

Electrical and electronics sector is one of the most important sectors in the world which is developing rapidly. With a market volume exceeding $ 1 trillion in the world, this sector is rapidly increasing its importance for the future. Especially in this sector, which is a pioneer in labor force growth, it tends to reach a basic position that feeds other sectors. electrical and electronics sector in Turkey began with the installation process 40-50 years ago. Sectors with the ripening stage promising a rapid development in Turkey and continues to grow rapidly as the industry has attained a certain accumulation. In this study, performance in some businesses with this important sector in Turkey has tried to determine the size Malmquist method. As a result of the study, it is seen that there is an increase in technical efficiency (10%), a decrease in technological efficiency (7%) and an increase in pure technical efficiency (1%). An increase in scale efficiency (9%) and an increase in total factor efficiency (3%) were observed.

Keywords