YENİ İNOVASYON ALANLARI

Author:

Year-Number: 2019-21
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1397-1407
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlerleyen dönemlerden günümüze geldiğimizde küreselleşme ile Teknoloji inoyasyonu ile süreç/sosyal alandaki inovasyonlar bir zincirin halkaları gibi birbirinin tamamlayıcısı oluverdi. İnovasyon yeni fikirlerin üretilmesi ile ilişkilendirilir. Yeni fikirlerin yeni ürünlere, prosedürlere veya hizmetlere uygulanmasıyla ortaya çıkan sürecin bir unsurudur. Artan uluslararası rekabet nedeniyle, yenilik şirketler için sürekli gereklidir. Bilgi teknolojilerindeki değişimler hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla sosyal alanlardaki inovasyonlar da pazar ekonomisinde yerini alarak satışları artırdı. Bu çalışmada Teknoloji inoyasyonu ile süreç/sosyal alandaki inovasyonların yakınsaması tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

When we come to the present, globalization and technology innovation and process / social innovations are complementary to each other similar to the links of a chain. Innovation is associated with the generation of the new ideas. It is an element of the process that results from applying new ideas to new products, procedures or services. Due to increasing international competition, innovation is constantly needed for the new companies. The changes in information technologies have begun to spread rapidly. Consequently, the innovations in the social sphere also increased its sales by taking its place in the market economy. In this study, the convergence of technology innovation and process / social innovations will be discussed.

Keywords