SAĞLIK İLETİŞİMİ KAVRAMI: KORONAVİRÜS (COVID 19) SALGININDA ÜLKEMİZDE SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARI

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1591-1605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlıkla ilgili konularda doğru bilgilendirme ile tutum ve davranış değişiklikleri konularına odaklanan sağlık iletişimi, son yıllarda önemi giderek artan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylere doğru sağlık davranışlarının kazandırılmasında önemli rol oynayan sağlık iletişimi çalışmaları, özellikle salgın dönemlerinde önem kazanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında da ülkemizde Sağlık Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilen sağlık iletişimi çalışmaları ile hastalıkla ilgili enformasyonun geniş halk kitlelerine ulaştırılması sağlanmıştır. Medyanın desteğini alan Bakanlık, hazırladığı mesajları kitle iletişim araçlarıyla geniş halk kesimlerine ulaştırırken, televizyon programlarına davet edilen uzman doktorlar aracılığıyla hastalığın seyri ve hastalıktan korunma noktasında ne gibi önlemler alınabileceği noktasında kitlelere bilgilendirme yapılmıştır. Bakanlığın resmi web sitesinde halka ve sağlık personeline yönelik alınması gereken önlemler hakkında duyurular yer alırken, sosyal yaşamın hemen her alanında izlenecek adımlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. Toplumda salgın yönetimini başarıyla sürdürebilmek adına kurum ve kuruluşların alması gereken önlemlerin de ayrıntılı olarak yer aldığı sitede, gerek hazırlanan afişler, gerekse de yazılı dökümanlar ile sağlık iletişimi açısından başarılı çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. Çalışmada sağlık iletişimi kavramı üzerinde durularak, koronavirüs salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanlığı’nın izlediği iletişim stratejileri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Health communication, which focuses on the right information about health issues, and attitude and behavior changes, has emerged as an increasingly important concept in recent years. Health communication studies, which play an important role in gaining the right health behaviors to individuals, gain importance especially during epidemic periods. In the coronavirus epidemic, which has influenced the whole world, health communication studies carried out under the leadership of the Ministry of Health in our country have been provided to convey information about the disease to large masses. The Ministry, which has received the support of the media, conveyed the messages it prepared to masses through mass media, and informed the masses about the course of the disease and what measures can be taken at the point of prevention from disease through specialist doctors invited to television programs. While the announcements about the measures to be taken for the public and the health personnel are published on the official website of the Ministry, the steps to be taken in almost every area of social life are detailed. It is seen that successful measures are carried out in terms of health communication with both posters and written documents on the site, where the precautions to be taken by institutions and organizations in order to sustain epidemic management in the society are detailed. The study focused on the concept of health communication and the communication strategies followed by the Ministry of Health in combating the coronavirus epidemic.

Keywords