ÜÇÜNCÜ ALAN- METİSSAGE SİNEMASINDA GÖÇMEN; “KISA VE ACISIZ” İLE “SATICI” FİLM ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2020-28
Number of pages: 1200-1210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Türk dış göçü uyum, kimlik, aidiyet gibi etkilerini günümüze kadar sürdüren bir sosyoekonomik ve kültürel süreci ifade etmektedir. 2000’li yılların başında, üçüncü kuşak göçmen Türk yönetmenler çektikleri filmlerle gündeme gelmişlerdir. Metissage, Üçüncü Alan ya da Türk-Alman Sineması olarak adlandırılan sinema anlayışı içinde konumlandırılan üçüncü kuşak göçmen Türk yönetmenlerin filmlerinde, 1990’lardan itibaren yaşanan süreçlerin izleri görülmektedir. Özellikle geleneksel kültür anlayışı içerisinde milliyetçi muhafazakâr kimlikleri ile kendisini gösteren birinci kuşak göçmen Türk babaların aile içindeki iktidarının sonu, erkek egemen feodal anlayışın gücünü kaybetmesiyle Türk göçmen kızların özgürleşme çabaları, yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle sokaklara ve suç dünyasına taşınan hayatlar, uyuşturucu, işsizlik, Türkçeyi doğru dürüst konuşamayan ve dinsel inançlarını sembolik düzeye indirgeyen gençler, bu süreçlerin ürettiği olgular olarak filmlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Metissage sineması örnekleri olarak Fatih Akın’ın 1998 yılı yapımı Kısa ve Acısız filmi ile Thomas Arslan’ın 1999 yılı yapımı Satıcı adlı filmi incelenecektir.

Keywords

Abstract

Abstract Turkish foreign migration refers to a socioeconomic and cultural process that continues its effects such as harmony, identity and belonging. In the early 2000s, third generation immigrant Turkish directors came to the agenda with the films they shot. Traces of the processes experienced since the 1990s are seen in the films of third generation immigrant Turkish directors positioned within the cinema concept called Metissage, Third Field or Turkish-German Cinema produced by these processes. The end of the power of the first generation immigrant Turkish fathers in the family, especially with their nationalist conservative identities in a traditional understanding of culture, Turkish immigrant girls' emancipation efforts with male dominant feudal understanding losing power, Young people who have moved to the streets and the crime world with the impact of the economic crises experienced, drugs, unemployment, who cannot speak Turkish properly and reduce their religious beliefs to a symbolic level, As the phenomena produced by these processes, we appear in the movies.In this study, examples of Metissage cinema will be examined by Fatih Akın's film “Short and Painless (1998)” and Thomas Arslan's film “Dealer (1999)”

Keywords