ROMANTİK İLİŞKİLERDE CİNSİYET FARKLILIKLARI

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1606-1616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz toplumlarında kadın ve erkek arasında eşit haklar önem taşımakta olsa da yetiştirilme tarzı ve fizyolojik yapılarından dolayı erkeklerin ve kadınların romantik ilişkilere yaklaşımlarında farklılıklar vardır. Psikoloji alanındaki cinsiyet farklılıkları araştırmaları erkekler ve kadınlar arasındaki bilişsel ve davranışsal farklılıkları araştırır. Bu araştırmalarda çeşitli biçimler alan deneysel biliş testlerini kullanır. Testler, IQ uzamsal muhakeme saldırganlık duygusu ve beyin yapısı ve işlevi gibi alanlardaki olası farklılıklara odaklanır ve farklılıkların bulunduğu sosyal ve çevresel faktörler, farklılıkların bulunduğu durumlarda araştırmacılar için farklılıkların doğuştan olup olmadığını değerlendirmek zor olabilir. Bu doğrultuda romantik ilişkilerde cinsiyet farkları literatürsel açıdan irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Although equal rights between men and women are important in today's societies, there are differences in the approach of men and women to romantic relationships due to their upbringing and physiological structures. Gender differences research in the field of psychology investigates the cognitive and behavioral differences between men and women. It uses experimental cognition tests that take various forms in these studies. The tests focus on possible differences in areas such as IQ spatial reasoning, sense of aggression and brain structure and function, and social and environmental factors where there are differences can be difficult for researchers to assess whether the differences are congenital. Accordingly, gender differences in romantic relationships have been examined in literature.

Keywords