BİR SEYAHAT MOTİVASYONU ARACI OLARAK SON ŞANS TURİZMİ: BÜYÜK SET RESİFİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-32
Number of pages: 1697-1706
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde pek çok turizm bölgesi ve bu bölgelerde yaşayan canlı türleri; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal afetler ve doğal kaynakların bilinçsiz şekilde kullanımı gibi pek çok nedenle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle gelecekte erişebilmenin mümkün olmayacağı düşüncesiyle turistlerin turizm bölgelerine gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretler, son şans turizmi olarak adlandırılan kavramın turizm literatüre kazandırılmasını sağlamıştır. "Felaket turizmi" yada "doom tourism" olarak da adlandırılan son şans turizminde; ilgili bölgeyi tekrar ziyaret etme imkanı bulamama düşüncesi veya son kez görme isteği, turistlerin seyahat motivasyonlarını oluşturan itici faktörleri temsil ederken; destinasyonların karşı karşıya kaldığı bu olumsuz durumlar ise adeta ilgili destinasyonların çekici faktörleri haline gelmiştir. Diğer turizm aktivitelerinden farklı olarak; destinasyonlarda yaşanan olumsuz durumların ve turistler tarafından istenmeyen özelliklerin çekicilik yaratması, son şans turizminin sıra dışı yapısını ortaya koyarak bu kavramı daha da ilgi çekici hale getirmiştir. Bu araştırmada Kuzey Doğu Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında yer alan Büyük Set Resifi Deniz Parkı'nı ziyaret eden kişi sayısına ait veriler ele alınmıştır. Özellikle 2016 yılında iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sebebiyle büyük bir felaket yaşayan resife olan ilginin daha da arttığı görülmüştür. Öte yandan turistlerin Büyük Set Resifi'ni tekrar görememe ihtimali ile motive olarak yoğun bir şekilde ziyaret eğilimi içerinde oldukları da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, many tourism regions and living species in these regions; global warming, climate changes, natural disasters and the unconscious use of natural resources face the danger of extinction for many reasons. Due to all these negative situations, these visits to the tourism regions with the idea that it will not be possible to access in the future have brought the concept called last chance tourism to the tourism literature. In the last chance tourism, also called "disaster tourism" or "doom tourism"; While the idea of not having the opportunity to visit the region again or the desire to see for the last time represents the driving factors that create the motivation of the tourists; These negative situations faced by destinations have almost become the attractive factors of the relevant destinations. Unlike other tourism activities; The fact that the negative situations experienced in the destinations and the features that are undesirable by the tourists created the attraction revealed the extraordinary structure of the last chance tourism and made this concept more interesting. In this study, data on the number of people visiting the Great Barrier Reef Marine Park off the coast of Queensland in North East Australia were discussed. Especially in 2016, it was observed that the interest in the reef, which experienced a great disaster due to climate changes and global warming, increased further. On the other hand, it has been determined that tourists tend to visit intensely with the possibility of not seeing the Great Barrier Reef again.

Keywords