BAŞBAKAN REFİK SAYDAM’A SUNULAN RAPORA GÖRE 1940 YILINDA SİVAS VİLAYETİNİN GENEL DURUMU

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 2007-2017
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1939 yılı dünya ve Türkiye için acı dolu bir zaman dilimi olarak hatırlanmaktadır. Zira ilk büyük felaket 1 Eylül 1939’da İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile yaşanmıştır. Türkiye, savaşa fiili olarak girmemiş fakat savaşın siyasi ve ekonomik etkilerini derinden hissetmeye başlamıştır. Bu duruma ek olarak aynı yılın son günlerinde merkezi Erzincan olan büyük bir deprem felaketi yaşanmıştır. Otuz binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği bu felaketten birçok vilayet etkilenmiş ve gerek insanı gerekse de maddi kayıplar yaşanmıştır. Depremin ardından yaraların sarılması için harekete geçilmiş, başta devlet başkanı İnönü olmak üzere bütün askeri ve mülki bürokratlar olay yerine gitmiştir. Depremden bir süre sonra Başbakan Refik Saydam, Orta ve Doğu Anadolu’yu ziyaret etmek üzere geziye çıkmış ve bu sırada kısa da olsa Sivas’a da uğramıştır. Çok kısa bir süre Sivas’ta kalan Başbakan’a vilayetin genel durumunu anlatan bir rapor hazırlanmıştır. Cumhuriyet Arşivinde yer alan 1940 tarihli raporda Sivas ve ilçelerinin deprem sonrası genel vaziyeti ve ihtiyaçları ortaya konulmuştur. Bu çalışmada adı geçen rapora dayanarak Sivas’ın 1940 yılındaki durumu ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The 1939 is remembered as a time of anguish for the world and Turkey. Because the first major disaster occurred with the outbreak of the Second World War on September 1, 1939. Turkey did not go to the actual battle, but he began to feel deeply political and economic effects of the war. In addition to this situation, in the last days of the same year, a major earthquake disaster occurred in Erzincan. Many provinces were affected by this disaster, in which more than thirty thousand people lost their lives, and both human and financial losses were experienced. After the earthquake, action was taken to heal the wounds, and all military and civilian bureaucrats, especially the president Inonu, went to the scene. A while after the earthquake, Prime Minister Refik Saydam went on a tour to visit Central and Eastern Anatolia and during this time he also visited Sivas for a short time. A report was prepared for the Prime Minister, who stayed in Sivas for a very short time, describing the general situation of the province. In the report dated 1940 in the Republic Archive, the general situation and needs of Sivas and its districts after the earthquake were revealed. In this study, the situation of Sivas in 1940 has been handled based on the mentioned report.

Keywords