COVİD-19 YAŞ, CİNSİYET, OBEZİTE İLE MORTALİTE İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 293-296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 hızla yayılan bir viral hastalık olarak 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından pandemik bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Tüm ülkelerde ve ülkemizde yaklaşık 1 yıllık veri havuzunda hastalığın takibi ve tedavisinde morbidite ve mortaliteyi etkileyen multifaktörler olduğu tespit edilmekle birlikte hala çalışmalar ve yeni hipotezler devam etmektedir. Amaç: Çalışmadaki amacımız, İzmir Tire Devlet hastanesinde yatarak tedavi gören iyileşen ve ex olan hastaların yaşa cinsiyete ve vücut kitle indexleri ile hastalığın arasında kötü prognoz açısından ilişki varmı tespit etmektir. Materyal metod: Mart-Aralık ayları arasında başvuran PCR pozitif yatarak tedavi alan hastalar retrospektif olarak taranmıştır Verilerin analizi SPSS 25 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Sonuç: Hastanemizde elde ettiğimiz verilerde obezite yatan hastalarda prognozu kötü yönde etkilemektedir. Yaşta aynı şekilde kötü prognoz sebebi olurken cinsiyet olarak fark görülmemiştir.

Keywords

Abstract

COVID-19 was declared a pandemic disease by WHO on 11 March 2020 as a rapidly spreading viral disease. Although it has been determined that there are multifactors affecting morbidity and mortality in the follow-up and treatment of the disease in approximately 1 year data pool in all countries and our country, studies and new hypotheses are still ongoing. Objective: Our aim in this study is to determine whether there is a relationship between the age, gender and body mass indexes of the patients who have recovered and died as inpatients in Izmir Tire State Hospital and the disease in terms of poor prognosis. Material and method: PCR positive inpatients admitted between March and December were retrospectively screened. Data analysis was performed with the SPSS 25 program and was studied with a 95% confidence level. Conclusion: According to the data we obtained in our hospital, obesity affects the prognosis negatively in patients. While age was also a cause of poor prognosis, there was no difference in gender.

Keywords