COVİD-19 VE CEO’LARIN STRATEJİSİ: UZAKTAN ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 212-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mart 2019 döneminde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada özellikle ekonomi alanında kaotik bir durum söz konusu olmaktadır. Ülkelerin sağlık, gıda, işsizlik, ekonomik durgunluk ortak sorunlarıdır. Ne zaman sona ereceği konusunda kesin bir öngörü sunulamayan pandemi sürecinde, kriz girdabında olan şirketlerin yönetimlerinin başında olan CEO’lar ön plana çıkmaktadır. Büyük ölçekli şirketlerin yöneticisi ve planlayıcısı bu bireylerin ilk hedefleri kar olmaktadır. Kar eden şirketler de iyi ekonomilerin göstergesidir. Kriz dönemlerine yönelik olarak şirketlerin en iyi yönlendiricisi olan CEO’ların öngörüleri mali sıkıntıların kolaylıkla aşılmasında en önemli bir kriterdir. CEO’lar şirket paydaşları yanı sıra ülkelerine ve kamuoyu nezdinde sorumlu olan liderlerdir. Pandemi süreci gibi olağanüstü durumlarda CEO’ların aldığı kritik kararlar ve uygulamalar ülkelerin ekonomilerinde kılavuz olmaktadır. Bu çalışmada CEO’ların şirketleri için aldıkları uzaktan çalışma kararları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Due to do Covid-19 outbreak that occured in Wuhan, China in March 2019, there is a chaotic situation in the world, especially in the field of economy. Countries, health, food, unemployment, economic recession are common problems. During the pandemic period where no defnite prediction can be given about when it will end CEOs who are at the head of the management of companies in the crisis vortex, come to the fore. The first goal of these individuals who are managers and planners of large scale compnaies is profit. Profitable companies are also indicators of good economies. The predictions of CEOs who are best guides of companies for crisis periods, are the most important criteria for easily overcoming financial difficulties. CEOs are leaders who are responsible for their country and public as well as company stakeholders. Criticals decisions and practices taken by CEOs in extraordinary siutations such as the pandemic process guide the economies of the countries. In this study, telecommuting decisions made by CEOs for their companies during the pandemic period were examined.

Keywords