KENTSEL AKARSU KORİDORLARINDA REKREASYONEL DURUM ANALİZİ: ÇANKIRI TATLIÇAY ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 135-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekreasyon, dinlenmek, eğlenmek, yeniden canlanmak anlamına gelen Latince’de recreatic sözcüğünden dilimize geçmiş olan bir kelimedir. İnsanların günlük rutinleri dışında yapmış oldukları dinlendirici ve eğlendirici faaliyetleri rekreasyonel faaliyeler, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli potansiyele sahip alanları da rekreasyonel alanlar olarak tanımlayabiliriz. Rekreasyon alanları, halkın psikolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra kent ekolojisine önemli katkıları bulunan alanlardır. Kent parkları, ormanlar, açık yeşil alanlar ve akarsu koridorları, halkın rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli potansiyel alanlardır. Bu çalışmada, Çankırı ilinde kent içinden geçen ve kent için potansiyel bir rekreasyon alanı olan akarsu koridorunda, kent nüfusuna göre hesaplama yapılarak 101 kişiye rastlantısal örnekleme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Kullanıcıların rekreasyonel eğilim ve taleplerinin araştırıldığı çalışmada, alanın eksikleri belirlenmiş, alanda yapılan rekreasyonel faaliyetlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışma sonucunda, alanın rekreasyon faaliyetleri için güvenlik ve temizlik açısından sorunları olduğu, alanda spor, koşu ve yürüyüş alanlarının arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Recreation is a word that has passed into our language from the Latin word recreatic, which means to relax, have fun, and regeneration. We can define that people do for the relaxing and fun activities without their daily routines as recreational activities, and areas that have the potential to perform these activities as recreation areas. Recreation areas are important areas for urban ecology. as well as provide psychological, physical and social needs of the people. Urban parks, forests, open green areas and stream corridors are important potential areas for the recreational needs of the people. In this study, a survey was conducted with random sampling method to 101 people by calculating according to the city population in the river corridor, which passes through the city in Çankırı and is a potential recreation area for the city. In the study in which the recreational tendencies and demands of the users were investigated, were determined the deficiencies of the area and were made suggestions to increase the quality of recreational activities in the area. As a result of the study, it was concluded that the area had problems in terms of safety and cleanliness for recreational activities, and should be increased for sports, running and walking areas

Keywords