TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TİCARETİNDE LOJİSTİK HİZMET İHRACATINA YÖNELİK BİR EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 245-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık, eğitim, mimari bilgi, finansal ve sigortacılık hizmetleri vs. gibi ticarete konu olan hizmetlerden biri de lojistik hizmetlerdir. Lojistik hizmetler, fiziki ürünlerin mekân üzerinde hareketini sağlamaya aracılık eden hizmet koludur. Bu çalışma da Türkiye’nin en fazla ihracat ilişkisi içerisinde bulunduğu ülkelerdeki üretim faaliyetlerinin ve istihdam düzeyinin, Türkiye kaynaklı mal hareketlerine aracılık eden lojistik hizmet ihracatı ile ilişkisi Johansen Eş-Bütünleşme testi aracılığıyla araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 2014-2020 yıllarını kapsamakta ve üçer aylık olup Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonundan alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatı ticaret partnerlerinden ABD ve İngiltere’deki üretim faaliyetleriyle uzun dönemli bir ilişki içindedir. Türkiye’nin ihracatının önemli bir kısmı (%8,8) Almanya’ya yapılıyor olmasına rağmen Almanya’daki üretim faaliyetlerinin, Türkiye’nin lojistik hizmetleri ihracatının arkasındaki bir dinamik olmadığı görülmüştür. İkinci olarak, ticaret partnerlerinin çeyrek dönemli istihdam verileri ile yapılan testler sonucunda da Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatının İtalya hariç diğer üç ülkeyle anlamlı uzun dönemli ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. ABD, Almanya ve İngiltere’deki istihdamın Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatı uzun dönemli ilişki içerisinde olması, Türkiye’nin lojistik sektörünün ilgili ülkelerde istihdam edilen kesimin tüketimlerine hizmet ettiği anlamına gelmektedir. Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı içerisinde lojistik hizmetlerin ihracata konu olması ticaret partnerlerindeki genel üretim faaliyetleri ve bu partnerlerdeki istihdam düzeylerinden büyük oranda etkilendiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

One of the services subject to trade is logistics services such as health, education, architecture, financial and insurance services etc. Logistics services are the service branch that mediates the movement of physical products over the space. In this study, the relations between Turkey’s export of logistics services and production activities and the level of employment of Turkey's biggest exporting countries were investigated through Johansen Co-integration test. The data used in the study are quarterly and cover the years 2014-2020. The data taken from the World Trade Organization and the International Monetary Fund. According to the results, export of logistics services in Turkey have been affected in the long term by production activities in the US and the UK. Germany's manufacturing operations have been found to do not affect the export logistics services in Turkey although Turkey export a significant proportion (8.8%) to Germany. As a result of tests performed using the quarter term employment data of Turkey's trading partners it was found a meaningful long-term relationship with US, UK, and Germany. Turkey's export logistics services have long-term relationship with the employment levels of United States Germany and the UK. It means that Turkey's logistics industry serve consumer who employed in these countries.

Keywords