İPEK YOLUNDA TİCARET VE TAŞIMACILIK

Author:

Year-Number: 2021-38
Number of pages: 568-577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkeler, çeşitli nedenlerle birbirleriyle ticaret yaparlar. Ticari ürünlere, yollar ve taşıma aracılığıyla sahip olurlar. Bu nedenle ticaret ve taşımacılık birbiriyle ilişki iki alandır. Birinin gelişmesi diğerinin gelişmesine katkı sağlar. Ülkeler ticareti ve taşımacılığı kolaylaştıran, kısaltan ve güvenli yollar oluşturup bu yollara hakim olmak istemişlerdir. İpek Yolu, tarihte uzun yıllar boyunca kullanılan önemli bir ticari bir yol olmuştur. Geçtiği güzergahlar pek çok ülkeyi kapsar. İpek Yolu, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan tarihsel bir değere sahiptir. Çeşitli devletler hakimiyet kurmak istemişse de dünyaya miras kalmış bir değerdir. Günümüzde İpek Yolu’nu tekrar canlandırma girişimleri olmuştur. Bu çalışma ile tarihi önemini koruyan İpek Yolu hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, İpek Yolu’nda ticaret ve taşımacılık konusu incelenecektir.

Keywords

Abstract

Countries trade with each other for a variety of reasons. They acquire commercial products through roads and transportation. Therefore, trade and transportation are two interrelated areas. The development of one contributes to the development of the other. Countries have wanted to establish and dominate the roads that facilitate, shorten and secure trade and transportation. The Silk Road has been an important commercial route used for many years in history. The routes it passes cover many countries. The Silk Road has historical value in social, cultural and economic terms. Although various states wanted to establish domination, it is a value inherited to the world. Today, there have been attempts to revive The Silk Road. With this study, information will be given about The Silk Road, which preserves its historical importance. In addition, the issue of trade and transportation on The Silk Road will be examined.

Keywords