TEK BAŞINA ÇOCUK YETİŞTİREN ANNELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Author:

Year-Number: 2021-39
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 718-726
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tek ebeveynli aile; ölüm, boşanma veya ayrı yaşama nedeni ile tek ebeveyn ile evlenmemiş çocuk ya da çocuklardan oluşan ailedir. Annenin tek ebeveyn olduğu ailelerde çocuğun yetiştirilmesinden tek başına sorumlu olan anne, çeşitli psikolojik, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarla karşı karşıya kalırken aynı zamanda çocuğun ihtiyaçlarını da tek başına karşılamak zorunda kalır. Bu çifte rol, tek ebeveyn olarak çalışan bir annenin sosyal ve psikolojik sorunlarla yüz yüze kalmasına yol açar. Bu çalışmanın amacı, tek başına çocuk yetiştiren annelerin yaşadıkları sorunları ele alarak çözüm yolları önermektir. Yapılan literatür taraması sonucu elde edilen veriler, tek ebeveyn anneler ve çocukları için ortaya çıkan olumsuz sonuçların, tek ebeveyn oluştan daha çok bu durumun yol açtığı dezavantajlar nedeniyle yaşandığını, olumlu faktörlerin varlığında ise tek ebeveyn annelerin ve çocuklarının sağlıklı bir biçimde yaşamı sürdürebileceklerini göstermektedir. Sonuç olarak tek ebeveyn anneler, sosyal, duygusal ve finansal olarak desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Tek ebeveyn annelerin zihinsel olarak güçlendirilmeleri için bireysel veya grupla psikolojik danışma almaları, özel eğitim desteklerinden yararlanmaları, onların kişisel sağlık, anne-çocuk ilişkileri ve anneliğin psikolojik ve sosyal işlevlerini yerine getirmeleri konusunda olumlu etkiler sağlayacaktır. Tüm bu destek çalışmaları yalnızca tek ebeveyn annelerin değil, onların yetiştireceği çocukların, dolayısıyla toplumun gelecekteki refahına yapılacak olan yatırımlardır ve konu bu yönüyle büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Single parenthood family is that a family consisting of a child or children who are not married due to death, divorce or separation. In families where the mother is the only parent, the mother who is solely responsible for the upbringing of the child is faced with various psychological, emotional and physical needs, and at the same time she has to meet the needs of the child alone.While single parents face more psychological, emotional and physical needs, they also have to meet the needs of the child alone. This double role leads to a mother working as a single parent facing social and psychological problems. The aim of this study is to propose solutions by addressing the problems experienced by single mothers. Consequently, single-parent mothers need social, emotional and financial support. Individual or group psychological counseling, special education support for single-parent mothers to be mentally empowered will have positive effects on their personal health, mother-child relations and fulfillment of motherhood's psychosocial functions. All these support activities are investments to be made in the welfare of children and society as well as single parents, and this issue is of great importance in this regard.

Keywords