AVUSTRUYA´DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİĞİ

Author:

Year-Number: 2021-40
Number of pages: 955-963
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşmenin sebep ve sonucu olarak, diğer toplumlarla her açıdan iletişim sağlayabilmek için dil öğretiminin iyi analiz edilmiş ve belirli tespitler sonucu kesinleşmiş beceriler ışığında yürütülmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi ve iletişim çağıdır. Bütün toplumlar bu çağda gerekli seviyede iletişimin kalitelisini sağlamak için yeni yöntem ve keşfedilmemiş kaidelere ulaşmak için her çalışmaya başvurmaktadırlar. Bu bağlamda dünyamızda iletişim aygıtının belirlenmesi çok önemlidir. Bu makale, çalışma ve araştırma alanında Avusturya’nın Graz kentinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesinde olan lisans öğrencilerin yazma becerisinin gelişimini etkileyen hataların belirlenmesi, aynı zamanda bu beceriyi iyileştirmeye yönelik alan etkinliğinin denenmesi ve bu etkinliğin öğrencilerdeki “üst bilişsel, bilişsel ve duyuşsal etkileri” ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada belirtilen yazma etkinliği; öğrencilerin araştırma süresince, yazma becerilerini geliştirme sırasında yaptıkları yazım hataları ve anlam bozukluklarından yola çıkarak öğrencinin kendi hatalarını tespit etmesini sağlayıp bu hataları düzeltmek ve temel beceriye yönelik doğru ve kalıcı alışkanlıklar edinmesi hedefine dayanmaktadır. Çalışma, genel olarak nitel araştırma olarak bilinen “Etkinlik Yolu ile Eylem Araştırması” ile yapılmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin etkinlik öncesi ve sonrasında oluşturmuş oldukları örnek metin çalışmaları, görüş formu ve gözlemleme yolu ile elde edilmiştir. Bu araştırma Avusturya’da B1 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 14 öğrenci ile yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

As a cause and effect of globalization, language teaching should be carried out in the light of well-analyzed and definite skills in order to communicate with other societies in every aspect. The age we are in is the age of information and communication. All societies in this age resort to all kinds of studies in order to reach new methods and unexplored rules to ensure the quality of communication at the required level. In this context, it is very important to determine the communication device in our world. This article aims to identify errors affecting the development of writing skills of undergraduate students at B1 level learning Turkish as a foreign language in the field of study and research in Graz, Austria, and at the same time, testing the field activity to improve this skill and the "metacognitive, cognitive and affective effects of this activity on students." ”Reveals. The writing activity stated in this study; It is based on the aim of ensuring that the students identify their own mistakes and correct the writing mistakes and semantics they make during the development of their writing skills during the research and at the same time acquire correct and permanent habits for this basic skill. The study was conducted through "action research by activity", which is generally known as qualitative research. Research data were obtained through sample text studies, opinion forms and observations that students created before and after the activity. During the research, it was conducted with 14 students who learned Turkish as a foreign language at B1 level in Austria.

Keywords