TÜRKİYE’DE KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1406-1410
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda, Born Globals fenomeni firmaların uluslararasılaşma süreçleri ile ilgili birçok makalede vurgulanmıştır. Bu tür firmalar doğdukları andan itibaren veya çok kısa bir süre sonra uluslararası hatta küresel bir yaklaşım benimsiyorlar. Bazı yazarlar bu olguyu geleneksel uluslararasılaşma modellerine güçlü bir karşıtlık olarak görmektedir. Elbette, bu modellerin tezahürlerini, yani firmanın “sudaki halkalar” gibi uluslararasılaştırması gereken, yani coğrafi olarak yavaş ve kademeli bir şekilde aşamalandırılması gereken aşamalar modelini göz önünde bulundurması durumunda doğrudur. pazarlar, pazara giriş modu ve ürün politikası. Bu makale alana üç şekilde katkıda bulunmaktadır: Born Globals hakkında bildirilen ampirik kanıtları özetlemektedir; fenomeni daha derin bir teorik düzeyde yorumlar ve araştırma konusuna yeni bir anlayış kazandırır; ve fenomenin yükselmesi için gerekli ve yeterli koşulların yanı sıra öncülleri hakkında önerilerde bulunur. Bunu yaparken sonuç, Born Globals'in evrimsel düşünceye uygun bir şekilde büyüdüğü yönündedir (Madsen vd.,1997).

Keywords

Abstract

Summary Recently, the phenomenon of Born Globals has been emphasized in many articles on the internationalization processes of firms. Such firms adopt an international or even global approach from the moment they are born or a very short time later. Some authors see this phenomenon as a strong contrast to traditional models of internationalization. Of course, this is true if one considers the manifestations of models, namely the model of stages that the firm must internationalize like “rings in the water”, that is, it must be phased out geographically slowly and gradually. markets, market entry mode and product policy. This article contributes to the field in three ways: it summarizes the empirical evidence reported on Born Globals; interprets the phenomenon at a deeper theoretical level and provides a new understanding of the research topic; and makes suggestions about the antecedents as well as the necessary and sufficient conditions for the rise of the phenomenon. In doing so, the conclusion is that Born Globals has grown in line with evolutionary thinking (Madsen et al., 1997).

Keywords