DEVLET ÜNİVERSİTELERİ BÜNYESİNDEKİ TURİZM FAKÜLTELERİNİN INSTAGRAM KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2021-47
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2517-2521
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hem bireylerin hem de kurumların kendilerini ifade etmelerinin en yaygın ve en kolay yollarından birisi sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medya araçları arasında fotoğraf ve video paylaşımında giderek popülerlik kazanan ınstagram platformu, her geçen gün daha fazla fark edilmektedir. Akıllı tabir edilen cep telefonlarının yaygınlaşması, hem kurumların hem bireylerin kendileri ile ilgili ınstgram paylaşımlarını artırmaktadır. Bu çerçevede, Turizm Fakültelerinin hedef kitlelerine ulaşmada kurumsal olarak kullandıkları ınstagram hesaplarının yönetilmesi ve kullanımı önem arz etmektedir. Bu araştırma için devlet üniversiteleri bünyesinde aktif programı olan Turizm Fakülteleri tespit edilmiştir. Bu fakülteler, resmi ınstagram hesabının olup olmaması, ınstagram hesaplarının kullanım süresi, takip sayıları ve takipçi sayıları gibi veriler açısından içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, incelenen devlet üniversitelerine bağlı Turizm Fakültelerinin ya ınstagram hesabına sahip olmadığı ya da bu hesapları etkin bir şekilde yönetemedikleri anlaşılmıştır. Araştırmanın bir başka sonucu ise, resmi ınstagram hesabı sahibi olan fakültelerin son yıllarda yaygınlaşmaya başladığıdır.

Keywords

Abstract

Today, one of the most common and easiest ways for both individuals and institutions to express themselves is the use of social media. The Instagram platform, which is gaining popularity in sharing photos and videos among social media tools, is becoming more and more noticeable every day. The widespread use of smart mobile phones increases the Instagram sharing of both institutions and individuals. In this context, it is important to manage and use the Instagram accounts that tourism faculties use institutionally to reach their target group. For this research, tourism faculties with active programs within state universities were determined. These faculties were examined with content analysis technique in terms of data such as whether they have an official Instagram account, the duration of use of Instagram accounts, the number of followers and the number of followers. When the results of the research are examined, it is understood that the tourism faculties of the examined state universities either do not have Instagram accounts or cannot manage these accounts effectively. Another result of the research is that faculties that have official Instagram accounts have started to become widespread in recent years.

Keywords