İNFOGRAFİKLERİN AFİŞLERDE GRAFİK TASARIM ÖĞESİ OLARAK İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2597-2601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın konusunu, afişlerde kullanılan infografiklerin tasarım öğeleri ile incelenmiştir. Araştırmada infografiklerin tasarım süreçlerinde algılanmasındaki yeterliliği ele alınmıştır. .Afiş, Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası” şeklinde tanımlanmıştır. Afiş, toplumun yaşadığı, toplandığı caddede, meydan ve sokaklarda duvar ya da ilan panolarına yapıştırılan ve dolayısıyla buradan geçen insanlar tarafından görülen ve değişik boyutlarda olan tanıtım medyasıdır. Dilimize Fransızca "affiche" sözcüğünün türetilerek girmiş olan afiş sözcüğünün İngilizce karşılığı ise İngilizce karşılığı "poster" Almanca karşılığı ise "plâket" tır (Sözer ve Tanyeli, 1986: 13). Afişlerde kullanılan İnfografikler için yeni bağlamlar ve kullanımlar, resimli dergilerde, popüler bilim kitaplarında, iş ortamlarındaki kurumsal iletişimlerde görsel yardımcı görevi ile metinleri desteklemişlerdir. Bu yardımcı tasarım öğelerinden biride infografiklerdir. Mark Smiciklas’a göre infografik; “kişilere veya kurumlara hedef kitlelerine bilgiye dair mesajların sunumu konusunda bilgi ve tasarımı harmanlayarak yardım etme biçimidir.” (Smiciklas, 2012, s.3) Smiciklas tanımını biraz daha genişleterek şu şekilde devam etmektedir. “ Daha biçimsel olarak infografik hedef kitlerere karmaşık veri yığınlarını hızlı tüketilen ve çabuk anlaşılan bir biçimde ulaştırmayı amaçlayan bir görsel ifadedir.” (Smiciklas, 2012, s.3).Bu minvalde amaca yönelik yapılan infografik çalışmalarında gerek sosyal medya, gerek afişlerde mutlaka kısa ve net bilgilendirmelerin yapılmasının önemli olduğuna inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Abstract The subject of the study is the consideration of infographics used in posters with design elements. In the research, the adequacy of infographics in the perception of design processes is discussed.The banner was described in the Dictionary of the Turkish Language Institution as “a wall advertisement, usually with pictures, hung where the crowd can see, prepared to announce or promote something, asi”. A banner is a promotional media that is attached to walls or billboards on the street, square and streets where the community lives, gathers, and therefore is seen by people passing through here and has different sizes. English English French Germanic equivalent of the word "poster" is "plaque" (Sözer and Tanyeli, 1986: 13). Germanic English equivalent of the word "poster" is "plaque". Germanic English equivalent of the word "affiche" is derived from the French word "affiche". Germanic German equivalent of the word "poster" is "plaque" (Sözer and Tanyeli, 1986: 13). New contexts and uses for infographics used in posters have supported texts in illustrated journals, popular science books, and corporate communications in business environments with the task of visual aids. According to Mark Smiciklas, target audience in a fast-consuming and quickly understandable format.” (Smiciklas, 2012, p.3) In this minval, infographics are an image, a chart, and minimal graphic design elements that provide an easy-to-understand overview of a infographic is "a way of helping people or institutions to present information messages to their target audience by blending information and design.” (Smiciklas, 2012, p.3) Expanding the definition of Smiciklas a little more, it continues as follows. “ More formally, infographic is a visual expression aimed at delivering complex data stacks to the topic. Keywords: Graphic, Graphic Design, Infographic, Design

Keywords