YARATICI ENDÜSTRİLERİN KENTSEL POLİTİKALARDAKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2401-2420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcı endüstriler ve kültürel endüstriler günümüzde birçok kentin gündeminde önemli bir yere sahiptir. Yaratıcı endüstriler ve kültürel endüstrilerin kapsamına giren sektörler çeşitli yaklaşımlara göre farklılık göstermektedir. Makale kapsamında önce farklı yaklaşımlara göre yaratıcı endüstrilerin kapsamları incelenmiş, hangi sektörlerin farklı yaklaşımların çoğunda genel olarak kabul gördüğü tespit edilmiştir. Ardından yaratıcı endüstriler ve kültürel endüstrilerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik kültür politikaları ve kentsel politikalarda ne şekillerde yer aldıkları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Creative industries and cultural industries have an important place in the agenda of many cities today. In several different approaches, sectors accepted as a part of creative industries and cultural industries vary. This article, firstly tries to determine which sectors are accepted as a part of creative industries. Secondly, the ways that are used to support and develop creative and cultural industries were examined in the cultural and urban policies.

Keywords