Havayolu Ortaklıkları ve İşbirliklerinin İncelenmesi; We World Express İşletmesinin Analizi

Author:

Year-Number: 2022-51
Number of pages: 532-539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Havayolu taşımacılığı alanındaki serbestleşmeye koşut, finansal sermaye ve ürünlerin dünya genelinde görece çok daha rahat ve hızlı hareket eder hale gelmesi ile birlikte havacılıkta da birçok uluslararası işbirliği ve ortaklığın tesis edildiğine tanıklık edilmiştir. Öte yandan küreselleşme kavramı ile tanımlanan bu süreçte, önemli bir gelişim gösteren bilgi teknolojilerinin yardımıyla bireylerin bilgiye ulaşma olanakları sınırsız biçimde artmıştır. Bu bağlamda gerek tüketici satın alma davranışlarında ortaya çıkan değişim, gerekse müşteri değer odaklı modern pazarlama uygulamaları, e-ticaret yoluyla dünyanın herhangi bir noktasından ürün satın almayı olanaklı kılarken aynı zamanda satın alınan ürünün en kısa sürede tüketiciye ulaşmasının önemi artmıştır. Yaşanılan Covid-19 küresel salgınının etkisiyle hacmi giderek artan e-ticaret iş modeli, kargo sektöründe, özelde de hava kargo taşımacılığında önemli işlem miktarı artışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda THY’nin, kargo taşımacılığı alanındaki büyüme hedefleri doğrultusunda Hong Kong merkezli paket dağıtım işletmesi ZTO Express ve hava kargo işletmesi Pal Air Limited ile We World Express adı altında oluşturduğu ortaklık ve e-ticaret platformu hepsiburada ile işbirliğinin analizini amaç edinen bu çalışmanın, güncel pazarlama stratejileri ile havalimanından havalimanına taşımacılık iş modelinin daha ötesini hedefleyen bu girişimin, alanda oluşturabileceği iş potansiyeline ışık tutmak adına anlamlı olacağı düşüncesindeyiz.

Keywords

Abstract

Parallel to the liberalization in the field of air transport, it has been witnessed that many international collaborations and joint ventures have been established in aviation, as financial capital and products have become much more comfortable and faster to move around the world. On the other hand, in this process, which is defined by the concept of globalization, the possibilities of individuals to reach information have increased unlimitedly with the help of information technologies, which have shown an important development. In this context, both the change in consumer purchasing behavior and customer value-oriented modern marketing practices make it possible to purchase products from any part of the world through e-commerce, while at the same time, the importance of reaching the consumer as soon as possible has increased. The e-commerce business model, whose volume has been increasing with the effect of the Covid-19 global epidemic, has brought along significant increases in the amount of transactions in the cargo sector, and in particular in air cargo transportation. In this context, this study aims to analyze THY's joint venture with Hong Kong-based package distribution company ZTO Express and air cargo company Pal Air Limited under the name of We World Express, in line with its growth targets in cargo transportation, and its cooperation with e-commerce platform Hepsiburada. We believe that this initiative, which aims beyond the airport-to-airport transportation business model with its marketing strategies, will be meaningful in terms of shedding light on the business potential it can create in the field.

Keywords