Sivil Toplum Kuruluşları Ve Entelektüel Sermaye: İzmir İlinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-51
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-06 14:15:37.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 547-554
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, sivil toplum kuruluşlarında (STK) yer alan bireyler kapsamında STK’larda entelektüel sermayenin öneminin ve entelektüel sermaye boyutlarının ilişkiselliğinin belirlenmesidir. Konu kapsamında oluşturulan anket, İzmir ilinde yer alan STK’lar kapsamında 355 kişi çerçevesinde Temmuz 2019 – Eylül 2019 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak uygulanmıştır. Faktör analizi bulguları sonucunda entelektüel sermayenin STK’lar kapsamında; insan sermayesi I, II, III, IV, altyapı varlıkları I, II, III ve ilişkisel sermaye I, II şeklinde dokuz boyutu belirlenmiştir. Boyutların tamamı katılımcılar tarafından ileri düzeyde önemsenmektedir. Boyutların birbirileri olan etkileşimleri ise pozitif yönde düşük seviyede belirlenmiştir. Diğer taraftan katılımcıların görüşleri çerçevesinde şuan için STK’larda entelektüel sermayeyle ilgili uygulamalarda yeterli algı farkındalığının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the importance of intellectual capital and the relationality of intellectual capital dimensions in Non-Governmental Organizations (NGOs) within the scope of individuals involved in NGOs. The questionnaire created within the scope of the subject was applied face-to-face and online between July 2019 and September 2019 within the framework of 355 people within the scope of NGOs in İzmir. As a result of the factor analysis findings, the intellectual capital within the scope of NGOs; Nine dimensions were determined as human capital I, II, III, IV, infrastructure assets I, II, III and relational capital I, II. All dimensions are highly regarded by the participants. The interactions of the dimensions with each other were determined at a low level in the positive direction. On the other hand, within the framework of the opinions of the participants, it was concluded that there is not enough perception awareness in the practices related to intellectual capital in NGOs for now.

Keywords