Matematik Derslerinin Mathematıca İle Yapılması Ve Konu Bazlı Algı Değişiminin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-52
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-31 22:42:42.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 656-666
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Atatürk üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik bölümünde eğitim alan üniversite öğrencilerinin önceki yıllarda öğrendikleri konuları Mathematica programı ile yeniden anlattığında öğrencilerin matematik algılarında bir değişiklik olup olmadığı ve öğrencilerin Mathematica programı hakkında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada verilern elde edilmesi için Descriptive Case Study (Tanımlayıcı Durum Çalışması) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel verilerin elde edilmesi için görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formu Nicel ve Nitel sorulardan oluşmuştur. Her iki soru grubunda ana dayanak, öğrencilerin öğretim etkinlikleri çerçevesinde algılarının değişiminin ölçülmesine yönelik olmuştur. Araştırmada, öğrencilerin görüşlerinden elde edilen bulgular sonucunda; matematik derslerinde Mathematica programını kullandıktan sonra algı değişiminin olumlu etkilendiği belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine whether there is a change in students' perceptions of mathematics and their views about the Mathematica program when university students studying at Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty Elementary Mathematics Department retell the subjects they learned in previous years with the Mathematica program. For this purpose, the Descriptive Case Study method was used to obtain data in the study. An interview form was developed in order to obtain quantitative and qualitative data in the research. The interview form consisted of Quantitative and Qualitative questions. The main premise in both groups of questions was to measure the change in students' perceptions within the framework of teaching activities. In the research, as a result of the findings obtained from the students' opinions; It was stated that after using the Mathematica program in mathematics lessons, the change in perception was positively affected.

Keywords