Soğuk Savaş Sonrası Rusya'nın Güney Kafkasya Politikası

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 63-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güney Kafkasya uluslararası politikada stratejik açıdan kendi önemini hala korumaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya Güney Kafkasya`da SSCB`nin dağılması sonucu bağımsızlığını ilan eden 3 devletle (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) ilişkilerin “Yakın Çevre” politikası çerçevesinde, geliştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde Rusya, kendi ulusal güvenliği ve eski imparatorluk sınırları çevresinde, siyasi, ekonomik ve kültürel konjonktürdeki rolünün elinden alınacağı tehlikesinden hareket etmektedir. Bu sebepten, Rusya Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ile sağlam siyasi, iktisadi ve sosyal ilişkilerin korunmasına önem göstermektedir.

Keywords

Abstract

In international politics, the South Caucasus still maintains its strategic importance. In the aftermath of the Cold War, Russia seeks to develop relations within the framework of the “Near Abroad” policy with three states (Azerbaijan, Georgia and Armenia), which declared their independence as a result of the collapse of the USSR in the South Caucasus. Today, Russia is under threat that its role in the political, economic and cultural environment within its national security and former imperial borders will be abolished. For this reason, Russia attaches great importance to maintaining healthy political, economic and social relations with the republics of the South Caucasus.

Keywords