YETENEK SAVAŞLARINDA YETENEK KAYBI: LİSANS MEZUNİYETİ VE TECRÜBE ARARKEN YETENEK KAYBETMEK

Author :  

Year-Number: 2020-30
Language : null
Konu :
Number of pages: 1426-1434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şirket yönetiminde insan kaynakları yönetiminin önemli rolü bulunmaktadır. Çalışanı eğitmek, çalışanın gelişmesini sağlamak hatta çalışanın içindeki yeteneği keşfetmek insan kaynakları yönetiminin sorumluluğundadır. Klasik yönetim anlayışında çalışan sadece işi yapan araç olarak görülürken zamanla insan kaynağının önemi anlaşılmış, çalışan motivasyonuna önem verilmiştir. İnsan kaynaklarını etkin yönetebilen şirketler insan kaynakları birimine bağlı yetenek yönetimine ağırlık vermeye başlamışlardır. Yurtdışında bulunan özellikle teknoloji devi şirketler, adaylar üniversite mezunu olsun veya olmasın diplomadan ziyade öğrenebilme isteği, işbirlikçi olma, yönetebilme becerisi, problem çözebilme, duygusal dengeye sahip olmak, araştırmaya meraklı olmak gibi kişisel özellikleri daha değerli görmektedirler. İşe alımlarda uygulanan sınavlar, testler, mülakatlar ilk başta şirketler için yüksek maliyetli gözükse de yanlış aday seçimi para, zaman, enerji bakımından şirketlere daha maliyetli olacaktır. İş arama siteleri arasında önemli bir yere sahip olan www.kariyer.net üzerinde 16.06.2020-17.07.2020 tarihleri arasında verilen iş ilanları bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışma; İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki 629 adet iş ilanıyla sınırlandırılmış ve ilanlarda “tecrübeli olmak”, “lisans mezunu olmak” kriterleri dikkate alınmıştır. 629 adet iş ilanında 2 kriterin de hep mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Üniversite mezunu olmayan yetenekli adayların, üniversiteden yeni mezun olmuş yetenekli, gençlerin ve tecrübesi az olan yetenekli adayların da şirketler tarafından görmezden gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Human resources management has an important role in the management of the company. It is the responsibility of human resources management to train the employee, to ensure the development of the employee, and even to discover the talent within the employee. In the classical management approach employee is seen as a tool that only does the job, the importance of human resources has been understood over time, and emphasizes is put on employee motivation. Companies that can manage their human resources effectively have started to focus on talent management under the human resources unit. Especially technology giant companies abroad consider personal characteristics such as the desire to learn, being collaborative, managerial skills, problem solving, having emotional balance, and being interested in research, rather than a degree, whether or not candidates are university graduates. Although the exams, tests and interviews applied in recruitment seem to be costly for companies at first, the wrong candidate selection will be more costly to companies in terms of money, time and energy. The job postings posted on www.kariyer.net, which has an important place among job search websites, between 16.06.2020-17.07.2020 were examined within the scope of this study. The study was limited to 629 job postings on the European and Anatolian sides of Istanbul, and the criteria of "being experienced" and "having a license degree" were taken into account. It was observed that both 2 criteria always exist in all of 629 job postings. It was emphasized that the talented candidates who are not university graduates, talented young people who have just graduated from the university, and talented candidates with little experience should not be ignored by the companies.

Keywords


 • Akar, F. (2015). Yetenek Yönetimi. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

 • Akar, F. (2015). Yetenek Yönetimi. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

 • Aldemir, C.& Ataol, A.& Budak, G. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, İzmir: Fakülteler Kitabevi Barış Yayınları.

 • Altınöz, M. (2009). Yetenek Yönetimi. Ankara: Nobel

 • Atlı, D. (2012). Yetenek Yönetimi, İstanbul: Crea Yayıncılık.

 • Bak, Gökhan& Kutlu, Mehmet Kemal& Bak, Alparslan (2020). İşe Alım Uzmanlarının KendiMesleklerine İlişkin Metaforik Algılarının Bir Analizi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: 7, S: 4, 233-244, (Çevrimiçi) http://static.dergipark.org.tr/article-

 • Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, 4. Baskı, İstanbul: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet. Ekon. Dizisi.

 • Çetin, C. ve Can Mutlu, E. (2010). Temel İşletmeciliğe Giriş, 2. bs, İstanbul: Beta Basım Yayım

 • Çırpan, H.& Şen, A. (2009). İşletmelerde Yenilikçiliği Geliştirme de Etkili Bir Araç: Yetenek Yönetimi, Çerçeve Dergisi, 52 (16), 110-116.

 • Geray, H. (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle, 3. Bs., Ankara: Ezel Basın Yayın Dağıtım.

 • Kaynak, T. Adal, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No 7.

 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

 • Uçkun, G. C.& Latif, H.& Öztürk, Ö. F. (2013). İşletmelerde Yönetici Adayı Havuzu Yöntemiyle,Yönetici Adaylarının Belirlenmesi (THY Uygulaması). Electronic Journal of Vocational Colleges- December, 3 (3), 36- 46.

 • URL-1: YÖNETİMİN YENİ STRATEJİK PARTNERİ: İNSAN KAYNAKLARI,https://www.acarbaltas.com/yonetimin-yeni-stratejik-partneri-insan-kaynaklari/, Erişim Tarihi: 08.06.2020.

 • URL-2: Teknoloji devleri artık üniversite diplomasıyla ilgilenmiyor,https://www.dunyahalleri.com/teknoloji-devleri-artik-universite-diplomasiyla-ilgilenmiyor/, Erişim tarihi: 03.06.2020.

 • Yazıcıoğlu, S. (2006). Yetenek Yönetiminde Bir Uygulama: Üst Düzey Yönetici Yedekleme Amaçlı

 • Geliştirme Programı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Yumurtacı, A. (2014). Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 187-212.

 • ilanlari/universite+mezunu#&ct=c34,c82&edl=UM&pkw=insan%20kaynaklar%C4%B1%20uzman %C4%B1 Erişim Tarihi: 16.06.2020

 • 2#&ct=c34,c82&edl=UM&pkw=insan%20kaynaklar%C4%B1%20uzman%C4%B1&cp=2 Erişim Tarihi: 16.06.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=sosyal%20medya%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi: 17.06.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=sosyal%20medya%20uzman%C4%B1&cp=2 Erişim Tarihi (2): 17.06.2020

 • ilanlari/universite+mezunu#&ct=c34,c82&edl=UM&pkw=muhasebe%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi:24.06.2020

 • Erişim Tarihi : 27.06.2020

 • 2#&ct=c34,c82&edl=UM&pkw=sat%C4%B1n%20alma%20uzman%C4%B1&cp=2 Erişim Tarihi : 27.06.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=sat%C4%B1%C5%9F%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi: 30.06.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=%C3%B6zl%C3%BCk%20i%C5%9Fleri%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi: 07.07.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=kalite%20g%C3%BCvence%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi: 09.07.2020

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=dijital%20pazarlama%20uzman%C4%B1 Erişim Tarihi: 10.07.2020 ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=dijital%20pazarlama%20uzman%C4%B1&cp=2 Erişim Tarihi:

 • ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=yaz%C4%B1l%C4%B1m%20uzman%C4%B1&cp=3 Erişim Tarihi : 14.07.2020

 • Sayfa(1): https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=raporlama%20uzman%C4%B1ilanlari/#&ct=c34,c82&pkw=raporlama%20uzman%C4%B1&cp=2 Erişim Tarihi: 17.06.2020

                                                                                                    
 • Article Statistics