COVİD-19 PANDEMİSİNDE SOSYAL REFAH ALGISI

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 1128-1142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin’de 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 virüsü yayılma hızının yüksek olması nedeniyle önce Çin’e yayılmıştır. Çin’in ardından tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ölümcül etkisinden dolayı Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya genelinde yayılımın önüne geçebilmek için ülkeler sert önlemler almıştır. Alınan önlemler ekonomik ve sosyal hayatı durdurma noktasına getirmiştir. Pandemi binlerce insanın hayatını tehdit ettiği gibi hem sosyal hayatı hem de tüm iş hayatını derinden etkilemiştir. Bu durum bütün insanların yaşam düzenlerini bozmuş ve hayat akışı adeta durmuştur. Pandemi süresince yaşanan kısıtlamalar, yasaklar, fiziki ve sosyal mesafe kuralları ve temizlik ile maske kullanımı gibi birçok faktör normal yaşamın başka formlara doğru evrilmesine sebebiyet vermiştir. Bu süreçte birçok insan hem ekonomik, hem psikolojik hem de sosyal açıdan olumsuz etkilendiği gibi aynı zamanda Covid-19’un toplum üzerinde yaratmış olduğu baskı ve korku insanların yaşam kalitesini ve standartlarını değiştirmiştir. Bu durum Covid-19’un insanların sosyal refah algıları üzerinde farklılaşma olup olmadığı düşüncesini akıllara getirmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemi süreci boyunca insanların sosyal refah algıları üzerinde yaratmış olduğu farklılığı ölçerek insanların üzerindeki baskıyı kaldırabilmek için önermelerde bulunulmuştur. Nicel yaklaşımın kullanıldığı bu araştırma kapsamında İstanbul’da ikamet eden bireylere anket çalışması uygulanmış, bireylerin refah düzeyleri ve sosyal refah algıları noktasında demografik değişkenlere göre farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Due to the high rate of spread of the Covid-19 virus seen in China in the last months of 2019, it spread rapidly first to China and then to the whole world. In March 2020, the World Health Organization (WHO) declared a worldwide pandemic due to the deadly effect of Covid-19. Countries have taken extremely strict measures to prevent the infection. The measures taken brought the economic and social life to a standstill. The pandemic not only threatened the lives of thousands of people, but also deeply affected both social and business life. This situation has disrupted the living order of all people and the flow of life has almost stopped. Many factors such as restrictions, prohibitions, physical and social distance rules, cleaning and use of masks during the pandemic have caused normal life to evolve into other forms. In this process, many people have been negatively affected both economically, psychologically and socially, as well as the pressure and fear that Covid-19 has created on society has negatively affected people's quality of life and standards. This brings to mind the thought of whether Covid-19 has differentiated people's perceptions of social welfare. In this study, various suggestions will be made to remove the pressure on people by measuring the difference that people have created on their social welfare perceptions during the Covid-19 pandemic. With in the scope of this research in which the quantitative approach was used, a questionnaire study was applied to individuals residing in Istanbul and it was determined that there were differences according to demographic variables in terms of individuals' welfare levels and social welfare perceptions.

Keywords