KADIN ADAY ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLER TARAFINDAN UĞRADIKLARI MOBBİNG DAVRANIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2480-2491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yıllardır yürürlükte olan, tanımı ve kapsamı her sene değişen aday öğretmenlik süreci beraberinde birçok farklı durumu da getirmektedir. Bütün toplumlarda ve örgütlerde zaman zaman görülen, son yıllarda “mobbing” olarak tanımlanan işyerinde baskı ve yıldırmayı tanımlayan durumlardan aday öğretmenler de mustarip olmaktadır. Bu çalışmada kadın aday öğretmenlerin meslek hayatlarında tecrübe ettikleri mobbing davranışlarının temeline inmek, kadın aday öğretmenlerin bu duruma dair görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Milli Eğitim Bakanlığında çalışmakta olan 8 kadın aday öğretmen oluşturmuştur. Bu araştırma nitel araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla gerçekleşmiştir. Verilerin analizi için içerik-analiz ve betimsel-yorumlayıcı teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, aday öğretmenlerin mobbing davranışına maruz kalmalarında yaşlarının, medeni hallerinin ve mesleki deneyimlerinin etkili olduğu görülmüştür. Buna karşın çözüm olarak aday öğretmenlik sürecinin denetimi ve onayına dair farklı bir sistemin oluşturulması veya yönetici pozisyonundaki kişilere verilen yetkinin daraltılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Candidate teacher process, which have been in effect for years with an ever-expanding scope, brings along lots of different situations with it. Restraint and intimidation, that occasionaly occurs in all societies and organisations and is labeled as “mobbing” in recent years also effects candidate teachers, too. In this study, it was aimed to have a deeper understanding of the mobbing female candidate teachers face in their work environment and analyze its causes and effects. The research was completed by using the phenomenology design. The study group for research which was created by using the maximum diversity sampling technique was consisted of 8 female candidate teachers all across Turkey. At the end of the research, it was seen that the largest factors that contribute to mobbing female candidate teachers face are their ages, marital statuses and their professional experiences. Some solutions as changing or recreating the system that supervise and approve the process of candidate teaching or diminishing the scope of power management positions have were suggested.

Keywords