Kadın Girişimcilerin Sosyal Medyada Yer Alan İletişim Davranışlarının İncelenmesi: İnstagram Örneği

Author:

Year-Number: 2022-51
Number of pages: 563-570
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni medya unsurları içerisinde yer alan sosyal medya; geleneksel medyaya göre sağladığı imkânlardan dolayı geniş kitleler tarafında tercih edilmektedir. Geleneksel medyada(televizyon, radyo gazete vb.) tek yönlü bir iletişim olduğundan bireyler edilgen konumdaydı ve kendilerine sunulan içeriklerle ancak tüketici olabilmekteydi. Ancak yeni medya (internet, cep telefonu sosyal medya vb.) alnındaki gelişmelerle bireyler artık sadece tüketici olmaktan çıkıp ürettiği içeriklerle hem tüketen hem de üreten olabilmektedir. Sosyal medyanın küresel anlamda etkileşim ve katılım kolaylığı sağlaması bireyleri sosyal medya alanını kullanmaya teşvik etmektedir. Sosyal medya, artık hayatlarımızda o kadar yer etti ki sosyal hayat içerisinde birçok tercihimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmada kadın girişimcilerin sosyal medyada bireysel paylaşımlarının yanı sıra, iş geliştirme ve markalarının tanıtımında sosyal medyadan yararlanıp yararlanmadıkları olgusu üzerinde durulmuştur. Çalışmada; kendi işini kuran kadın girişimcilerin, sosyal medya platformlarını kullanarak markalarını üretim ve tanıtım çalışmalarının neler olduğu ve bu çalışmalara yönelik iletişim davranışlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; amaçsal örneklem metoduyla seçilen ve Karaman’da faaliyet gösteren kadın girişimcilerin bireysel ve kurumsal İnstagram hesaplarının içerik analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Social media, which is among the new media elements; It is preferred by large masses due to the opportunities it provides compared to traditional media. Since it is a one-way communication in traditional media (television, radio, newspaper, etc.), individuals were in a passive position and could only be consumers with the contents offered to them. However, with the developments in the field of new media (internet, mobile phone, social media, etc.), individuals are no longer just consumers, they can be both consuming and producing with the content they produce. The fact that social media provides global interaction and ease of participation encourages individuals to use the social media field. Social media has taken such a place in our lives now that it plays an important role in shaping many of our choices in social life. In this context, the study focused on whether women entrepreneurs benefit from social media for business development and promotion of their brands, as well as their individual sharing on social media. In the study; It is aimed to determine the production and promotion activities of women entrepreneurs who start their own business by using social media platforms and the communication activities for these studies. In this context; The content analysis study of the individual and corporate Instagram accounts of women entrepreneurs selected by purposeful sampling method and operating in Karaman was carried out and the data obtained were analyzed

Keywords