Yönetmelikler Işığında Yönetici Atamalarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-51
Number of pages: 571-583
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde eğitim sisteminin temelini okullar oluşturmaktadır. Çünkü davranış, bilgi ve beceri yönünden sağlıklı ve etkili olan ve bir anlamda ülkenin geleceği konumundaki çocukları yetiştirme görevi okullara verilmiştir. İnsan ve maddi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak okulu amacına uygun hale getiren ve yöneten kişi ise okulun müdürüdür. Bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirecek okul yöneticilerinin seçimi de büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de eğitim yöneticilerinin ataması “Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Fakat uzun yıllar aynı parti iktidarda olmasına karşın bu düzenlemelerde bir devamlılık sağlanamamıştır. Okul yöneticiliğine atama ve yer değiştirmeye yönelik çeşitli usul ve kriterler belirlenerek uygulamalar yapılmıştır. 1998 yılından bu yana uygulamalarda farklı bir yol izlenmeye başlansa da yöntemler sürekli değişiklik göstermiş kalıcı bir seçim yöntemi ortaya konulamamıştır.Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise; 2010 ve 2015 Yıllarında Yayınlanan Yönetici Atama Değişiklikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Basic education system of our country constitutes the schools. Because the future of the country's children with the knowledge, skills, healthy and productive behavior upbringing task was given to the school. Efficiently using the human and material resources in the school, who lived according to school purposes; the school principal. This task is the selection of school principals are to meet successfully the great importance. Education in our country managers, Educational Institutions are assigned according to the provisions of the Regulation on the Appointment and Relocation of Administrators. However, although the same party in power has not provided a continuity in the regulations, any changes made on either continuous or made changes to the regulations have been repealed without any application. Various procedures and criteria for determining applications for school places allocation and management change was made. Since 1998 began to follow a different path if the method could not be put in practice a permanent selection method consistently vary. The study consists of two parts. In the first part; Educational Management and Training Management provides information about.mIn the second part; Information about Assignment Manager Changes published in 2010 and 2015 are given.

Keywords