4857 Sayılı İş Kanunu Temelinde İşçinin Sözleşmesinin Fesih Edilmesinde Savunmasının Alınmasının Teorisi

Author:

Year-Number: 2022-52
Number of pages: 693-699
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş hukukunda en temel yaklaşımlardan biri işveren ile iş gören var olan çalışma ilişkisinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla önlemler alınmasıdır. İş sözleşmesinde sonra erme durumunda bu sona ermeden önce iş görene savunma hakkının verilmesi ise iş gören açısından kendisine yöneltilen iddiaları öğrenmesini sağlayan önemli bir argümandır. Kendisine yöneltilen ve iş sözleşmesinin fesih olmasına neden olan iddiaları öğrenen iş görenin yapacağı savunma ve bu savunmanın niteliği iş gören ve işveren arasındaki iş ilişkisi açısından çok önemlidir. İş gören yaptığı savunmayla, işvereni sözleşmeyi fesih etme amacından ve iradesinden caydırabilir. Her ne kadar işveren, iş görenin savunmasını dikkate almayarak iş sözleşmesini yine de fesih edebilse de yine de savunma yapmak, işverenin iş sözleşmesini fesih etme iradesi üzerinde etki sağlayabilecek bir durumdur. Yasal açıdan, iş ilişkilerinde iş güvencesi kapsamında, işçinin verimi ve davranışlarına bağlı olarak işverenin iş sözleşmesini fesih etme iradesi karşısında iş görene savunma hakkının verilmesi, yalnız o anki durum için değil sonraki zamanda da olabilecek uyuşmazlıklar için ve özellikle ispat hukuku çerçevesinde yazılı olması ve fesih bildiriminin tebliği öncesinde sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, 4857 sayılı İş Kanunu’muzun m. 19’da yer alan, işverence, iş görenin kişiliği nedenli fesih sebebi açısından gerçekleşebilecek olası fesih işleminde, geçerlilik koşuluna bağlı olarak düzenlenecek savunma hakkının; teoride ki görüşler, Yargıtay’ın kararları ve mevzuat çerçevesinde genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

One of the most basic approaches in labor law is to take measures to ensure sustainability in the existing working relationship between the employer and the employee. Giving the right of defense to the employee before the termination of the employment contract is an important argument that enables the employee to learn about the allegations made against the employee. The defense of the employee, who learns about the allegations made against her/him and which caused the termination of the employment contract, and the quality of this defense are very important in terms of the business relationship between the employee and the employer. With her/him defense, the employee can deter the employer from the purpose and will to terminate the contract. Although the employer can still terminate the employment contract by not taking into account the defense of the employee, making a defense nevertheless is a situation that can have an effect on the will of the employer to terminate the employment contract. Legally, within the scope of job security in business relations, giving the employee the right to defend against the employer's will to terminate the employment contract depending on the efficiency and behavior of the employee, not only for the current situation, but also for the disputes that may occur in the future, especially within the framework of the law of proof and the termination notice must be provided prior to notification. In this study, article of our Labor Law No. 4857. According to Article 19, the right of defense is to be regulated by the employer, depending on the validity condition, in the event of possible termination due to the employee's personality; A general evaluation is made within the framework of theoretical views, Supreme Court decisions and legislation.

Keywords