Sporun Sosyal Gelişim Sürecine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-53
Number of pages: 733-736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş toplumlarda spor olgusunu çok farklı perspektiflerden incelemek mümkündür. Spor bireylerin hayat boyu fiziksel, duygusal ve psiko-motor alanlarında gelişim göstermelerine ve sosyal kimlik ve grup üyeliği kazanarak güçlü bir performans sergilemelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca birey uğraştığı spor aktiviteleri ile günlük hayata adapte olurken bu aktiviteler sayesinde geliştirilen işbirlikleri ve girilen sosyalleşme süreciyle günlük koşuşturmaya bağlı yorgunluktan,  manevi yalnızlıklardan, tekdüze alışkanlıklardan ve iletişim problemlerinden uzaklaşarak hayata daha pozitif bakmayı öğrenecektir. Bu süreç içerisinde edinilen kazanımların artışıyla sosyal gelişim gösterilmesi ve kendi benliğini bulma yolunda atılan adım aynı zamanda insan-toplum ilişkilerini de güçlendirecektir. Diyalog kurmayı, grup normlarına uymayı, fiziksel ve ruhsal oto-kontrol sağlamayı öğrenen birey böylelikle kişisel ve sosyal bir disiplinin temellerini de atacaktır. Bu makalede bireylerin yaptıkları spor aktiviteleriyle kazandığı farkındalık sayesinde elde ettikleri bireysel ve sosyal gelişim ele alınarak bu değişim ve gelişimin sonuçları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

It is possible to examine the phenomenon of sport from many different perspectives in contemporary societies. Sports enable individuals to develop in their life-long physical, emotional and psycho-motor areas and to demonstrate a strong performance by gaining social identity and group membership. In addition, while the individual adapts to daily life with the sports activities he is engaged in, he will learn to look at life more positively by getting away from the tiredness, spiritual loneliness, monotonous habits and communication problems due to the daily hustle and bustle, with the cooperation developed and the socialization process entered into thanks to these activities. With the increase in the gains gained in this process, the step taken towards social development and finding one's own self will also strengthen human-society relations. The individual who learns to establish a dialogue, to comply with group norms, and to provide physical and spiritual self-control will thus lay the foundations of a personal and social discipline. In this article, the individual and social development that individuals gain through their sports activities will be discussed and the results of this change and development   willbeemphasized.

Keywords