Disiplinlerarası Yaklaşım Olarak Gerçeküstücülük ve Gerçeküstücü Nesne

Author:

Year-Number: 2022-56
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-27 20:51:43.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 1127-1134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat yazının icadından önce bir dil olarak kullanılmış olsa da geçmişten günümüze üzerine yüklenen ve içerdiği anlam çok daha derindir. Sanat tarihi verilerine göre en eski sanat biçimi olan resim ve sonrasında heykel sanatı, eser sahipleri için bir sanat eseri olmaktan ziyade ihtiyaçlar doğrultusunda meydana getirilmiş nesneler ve görsellerdi. Zaman içerisinde zanaatkârlar sanatçı olmuş, sanat eserleri içerik ve biçim olarak ifade ettiği düşünceye, tavır ve hareket doğrultusunda yönlendirilmiştir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sanatçının esin kaynakları, kullandığı yöntem ve malzemeler de değişmiş, gelişmiştir. Bu sanat akımı içerisinde bir bilim dalı olan psikolojik analiz yönteminin, eser üretimiyle birlikte gerçeküstücü nesne tasarımda kullanımı yer almaktadır. Makale kapsamında bir döneme ağırlığını koyan ve etkilerini birçok alanda hissedilen “Gerçeküstücülük” çalışılmıştır. Araştırmada bu hipnoz, halüsinasyonla birlikte otomatizm, oneirik ve baskı tekniği olarak dekalkomani araştırılmış, etnografiğe bakış olarak fotoğraf ve egzotik masklara da yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, gerçeküstücülerin eser üretimlerinde kullandıkları disiplinlerarası yaklaşım olarak yararlandıkları bilim dalları ve yöntemleri inceleyerek gelecek araştırmacılara katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Although art was used as a language before the invention of writing, the meaning that has been loaded and included from the past to the present is much deeper. According to the data of art history, painting, which is the oldest art form, and later sculpture, were objects and visuals created in line with needs rather than being a work of art for the owners. Over time, craftsmen became artists, and works of art were oriented in the direction of thought, attitude and action expressed in terms of content and form. With the advancement of science and technology, the artist's sources of inspiration, and the methods and materials he used have also changed and developed.  In this art movement, there is the use of the psychological analysis method, a branch of science, in surrealistic object design and the production of works. Within the scope of the article, "Surrealism", which weighs on a period and whose effects are felt in many areas, has been studied. In the research, this hypnosis, automatism with hallucination, decalcomania as a print technique and oneiric were investigated, and photography and exotic masks were also included as an ethnographic view. The study aims to contribute to future researchers by examining surrealists' disciplines and methods as an interdisciplinary approach in their production.

Keywords