Televizyon Dizilerinde Gösterişçi Tüketim Anlatısında Kadın

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1135-1150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon içerikleri bakımından en çok izlenen yapımlardan biri olan diziler, gösterişçi tüketim pratiklerini izleyicilere belirli simgelerle sunarken kadının metalaşmasına ve popüler tüketim kalıplarının devamlılığına da katkıda bulunmaktadır. Televizyon dizilerinde gösterişçi tüketim unsurlarının kadın merkezli olarak kullanılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise gösterişçi tüketim pratiklerinin televizyon dizilerinde ne şekilde sunulduğunu ve dizilerde yer alan kadın temsillerinin, izleyicilerin ilgi alanlarına hitap eden içerikler ve kadın bedenini metalaştıran söylemler aracılığıyla gösterişçi tüketim kalıplarını ne şekilde desteklediğini incelemektir. Çalışma, gösterişçi tüketim unsurlarının televizyon dizilerinde yeniden üretimini ortaya koymak amacıyla 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış Aşk-ı Memnu, 2017-2018 yılları arasında yayınlanmış Ufak Tefek Cinayetler  ve 2018 yılında yayına başlayan ve halen devam eden Yasak Elma dizileri, amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak Betimleme Amaçlı Niteliksel İçerik Çözümlemesine tabi tutulmuştur. Ele alınan dizilerdeki ana karakterler ile dilsel, görsel ve mekânsal göstergeler çözümlenmiştir. Bu dizilerin lüks ve gösterişli bir yaşam tarzını olumlarken; dişilik, güzellik, fiziksel çekicilik, modernlik ve fit görünüş gibi içerikler kullanarak tüketim kültürünü  ve gösterişçi tüketimi desteklediği düşünülmektedir

Keywords

Abstract

TV series, one of the most watched productions in terms of television content, while presenting conspicuous consumption practices to the audience with certain symbols, they also contribute to the commodification of women and the continuity of popular consumption patterns. The use of conspicuous consumption elements in television series in a woman-centered manner is the subject of this study. The aim of the study is to examine how cunspicuous  consumption practices are presented in television series and how the representation of women in TV series support conspicuous consumption patterns through content that appeals to the interest of the audience and discourses that commodify the female body. The study aims to reveal the reproduction of conspicuous consumption practices in television series, Aşk-ı Memnu, which were aired on TV between 2008-2010, Ufak Tefek Cinayetler which was published between 2017-2018, and Yasak Elma, which started broadcasting in 2018 and still contiuning, by using purposeful sampling technique. Subjected to Purposeful Qualitative Content Analysis. The main characters and linguistic, visual and spatial indicators in the TV series were analyzed. İt is thought that these serials support the consumption culture and conspicuous consumption by using content such as femininity, beauty, physical attractiveness, modernity and fit appearance, and affirming a luxurious and ostentatious lifestyle.

Keywords