Tarihin Akışını Değiştiren Savaş: Malazgirt

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1304-1313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Malazgirt Savaşı aradan geçen dokuz buçuk asırlık zamana karşın hala çeşitli tartışmalara ve polemiklere konu olmaktadır. Birçok tarihçi açısından Bizans İmparatorluğu’nun uzun süren çöküş sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen bu Savaş aynı zamanda Haçlı Seferleri’nin tetikleyicisi olmuştur. Malazgirt Savaşı’nın hem İslam Dünyası hem de Batılılar için önemini ve sonuçlarını ele alan bu makale hem Müslüman tarihçiler hem de Batılı tarihçilerin bakış açılarını inceleyerek bu savaşla ilgili tartışmalı konuları karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sunmaktadır. Makale, Savaşın tam tarihi ve savaşa katılan ordulardaki askerlerin sayıları gibi tartışmalı konularla ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Makale bu kaynaklar ışığında bu Savaşın sadece Türkler ve Müslümanlar açısından değil aynı zamanda dünyanın büyük bir kısmı için de kader değiştiren ve kendinden sonraki yüz yılları şekillendiren bir dönüm noktası olduğunu göstermektedir. Malazgirt Savaşı Bizanslılardan Hristiyanlığın koruyucusu unvanının alınmasına neden olurken bu savaştan sonra Selçuklular da Müslümanlığın koruyucusu unvanına kavuşmuştur. Makale Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı dönemde siyasal güçlerin belirlenmesinde mihenk taşı mahiyetinde olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The Battle of Manzikert is still the subject of various discussions and polemics despite the nine and a half centuries that have passed. Considered by many historians to be the beginning of the long-lasting collapse of the Byzantine Empire, this War was also the trigger of the Crusades. This article, which deals with the importance and consequences of the Battle of Manzikert for both the Islamic World and the Westerners, examines the perspectives of both Muslim and Western historians and presents the controversial issues related to this war from a comparative perspective. The article provides detailed information on controversial issues such as the exact history of the War and the number of soldiers in the armies involved in the war. In the light of these sources, the article shows that this war was a turning point that changed fate and shaped the next centuries, not only for Turks and Muslims, but also for a large part of the world. While the Battle of Manzikert caused the Byzantines to lose the title of protector of Christianity, after this war, the Seljuks gained the title of protector of Islam. The article shows that the Battle of Manzikert was a touchstone in the determination of political forces.

Keywords