Sanat’ta Köklü Değişimin Mimarı Cezanne

Author :  

Year-Number: 2022-57
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-24 10:21:50.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 1332-1337
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıl her alanda değişimin ve başkaldırının arttığı bir dönemde ivme kazanan sanat, hızlı yaşanan değişimler karşısında bir bocalamaya girmiş ancak Cezanneyle bir çıkış yolu bulmuştu. Sanatta öncü rolü üstlenen Cezanne, bir köprü rolü üstlenmiş bir geçiş dönemini, sancısız atlatmıştı.  Bunu da geleneksel biçimlerden yavaş yavaş kopararak modern anlayışlara ulaşarak yapmıştı. Cezanneyi, Kübizmin baş mimarı olarak görmek mümkündür. Cezanne natüralist gelenekten yavaş yavaş koparak soyut anlayışlara geçiş yapmıştır. Bu yüzden modern sanatın öncüsü olmuş, formlarında bir devrimi gerçekleştirmiştir. Sanatın hafızasında derin izler bırakan Cezanne çalışmalarını oluştururken Batı sanatı referanslarının dışında kendine özgü bir kimlik oluşturmayı başarmıştı. Sanata önemli bir ruh kazandıran Cezanne, sanatı sorgulamış kendi iç görünüşüyle önemli çıkışlar yapmayı başarmıştır. Bununla birlikte beğeni pratiklerini tamamen değiştirmiş yeni bir biçimsel ve zihinsel anlayışlara kapı açmıştı. Sanatta yeni bir paradigmaya imza atan Cezanne’nin, nesnel gerçekliğe olan şüphesi onun yeni bir sanat yaratıcılığında farklı anlayışlara yönelmesine yol açmıştır. Cezanne’nin çalışmaları geometrik biçimlere yönelmiş, nesneleri geometrik bir form olarak ifade etmeye çalışmıştır. Görüngülerin tamamen geometrik formlarla oluştuğu düşüncesi, Kübizmin temel felsefesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yüzden Kübizm ve modern sanatı, Cezanne’ye bir gönül borcu olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The art, which gained momentum in the 20th century in a period of increased change and rebellion in every field, fell into a stalemate in the face of rapid changes but it found a way out with Cezanne. Playing a pioneering role in art, Cezanne went through a transitional period which acted as a bridge without pain, He did this by gradually breaking away from traditional forms and reaching modern understandings. It is possible to see Cezanne as the chief architect of Cubism. Cezanne switched to abstract understandings braking gradually away from the naturalist tradition and that's why he became the pioneer of modern art and made a revolution in its forms. While creating his works, Cezanne who left deep traces in the memory of art, succeeded in creating a unique identity outside of Western art references. Bringing an important spirit to art, Cezanne questioned art and succeeded in making important breakthroughs with his own inner view. However, it opened the door to a new formal and mental understanding that completely changed the practices of taste. Having signed a new paradigm in art, Cezanne's suspicion of objective reality led him to turn to different understandings in a new artistic creativity. Cezanne's works focused on geometric forms and tried to express objects as a geometric form. The idea that the phenomena are completely formed by geometrical forms has led to the emergence of the basic philosophy of Cubism. Therefore, it is possible to say that Cubism and modern art owed a gratitude to Cezanne.

Keywords


 • 1. Barrett, W. (2003). İrrasyonel İnsan, Salih Özer, (Çeviri).Hece Yayınları.

 • 1. Barrett, W. (2003). İrrasyonel İnsan, Salih Özer, (Çeviri).Hece Yayınları.

 • 2. Carroll, N.(2012). Sanat Felsefesi (Çağdaş Bir Giriş), Güliz Korkmaz Tirkeş (Çeviri). Ütopya Yayınları. 3. Gombrıch, E.H. (1997). Sanatın Öyküsü, Erol Erduran, Ömer Erduran (Çeviri).Remzi Kitapevi.

 • 4. Lynton, N.( 1991). Modern Sanatın Öyküsü, Cevat Çapan, Sadi öziş, (çeviri). Remzi Kitapevi. 5. May, R.(1994). Yaratma Cesareti, Alper Oysal (Çeviri.).Metis Yayınları.

 • 6. Turani, A. (1997). Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitapevi

 • 7. Tunsung, S.(1999). Resim Sanatının Tarihi. Remzi Kitapevi. GÖRSEL KAYNAKÇA

 • 8. Görsel 1.Cezanne, P. (1879). Maincy’deki Köprü. http://www.leblebitozu.com/paul-cezannenin-bilmeniz- gereken-12-eseri/ Erişim Tarihi: 24.10.2021

 • 9. Görsel 2. Cezanne, P. (1895-1900). Elmalar ve Portakallar. https://eve512408.wordpress.com/assignment- 3/research-point-landscape-drawing/paul-cezanne/ Erişim Tarihi 25.10.2021

 • 10. Görsel 3.Cezanne, P. (1885-1887). La Mont Sante-Victore. https://www.artkolik.net/sanatcilar/paul-cezanne- kimdir-hayati-ve-sanatcinin-bilinmeyenleri-2601 Erişim Tarihi: 24.10.2021

 • 11. Görsel 4.Cezanne, P. (1902-1906). Sainte-vistoire Dağı. https://eve512408.wordpress.com/assignment- 3/research-point-landscape-drawing/paul-cezanne/ Erişim Tarihi: 25.10.2021

 • 12. Görsel 5.Cezanne, P. (1904). Le Château Noir. https://eve512408.wordpress.com/assignment-3/research-point- landscape-drawing/paul-cezanne/ Erişim Tarihi: 25.10.2021

                                                                                                    
 • Article Statistics