Ortaçağ ve Rönesans Dönemi Sanat Eserleri Örnekleri Üzerinden Ezoterizm Kavramının Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1421-1427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazırlanan bu çalışma da Ortaçağ ve Rönesans sanatında ezoterik ilgiler ve bağlamlar taşıdığı düşünülen örneklere yer verilerek resim sanatı ile ezoterizm kavramının birbiri ile ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Ezoterizm kavramı temel olarak içe-içine dönük anlamı taşıyan bir kavramdır. Bu kavramın resim sanatı alanındaki yansımalarına bakıldığında ise, anlatım dilinin semboller üzerinden olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel konusunda da ortaya konulduğu gibi çalışma, Ortaçağ ve Rönesans dönemi sanat eserleri ile sınırlandırılmıştır.  Hazırlanan çalışma da elde edilen verilere literatür taraması yolu ile ulaşılmıştır.   Ortaçağ ve Rönesans dönemi içerisinde yer verilen çalışmalar, ikonografik yaklaşımın imkânlarından yararlanılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar kendi dönemi içerisinde ezoterik yapıları barındırdığı düşünülen çalışmalar arasından seçilmiş, her çalışmanın kendi özelinde araştırmanın temel konusu olan ezoterizm kavramı ile ilgisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it has been tried to examine the relationship between the art of painting and the concept of esotericism by giving examples that are thought to have esoteric interests and contexts in Medieval and Renaissance art. The concept of esotericism is basically a concept that has an introverted meaning. When we look at the reflections of this concept in the field of painting, it is seen that the language of expression is through symbols. In this context, as it is revealed in the basic subject of the research, the study is limited to the works of art of the Middle Ages and Renaissance. The data obtained in the prepared study were reached through literature review. Studies in the Middle Ages and Renaissance periods have been tried to be analyzed by making use of the possibilities of the iconographic approach. The studies included in the research were selected from among the studies that were thought to contain esoteric structures in their own period, and it was tried to reveal the relevance of each study to the concept of esotericism, which is the main subject of the research.

Keywords