Özel Okulların Eğitim Hizmetlerine İlişkin Veli Katılımı Ve Beklentileri

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1789-1793
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sektörü sürekli olarak gelişmekte ve beraberinde birçok sektörü de etkilemektedir. Eğitim hizmetlerinin pazarlanması eğitim alanında büyük önem taşımaktadır. Eğitim hizmetleri pazarlanırken hizmet alıcılarının algılarını ve beklentilerini anlamak ve bu beklentileri karşılamak önemlidir. Özellikle çocuklarını özel okullara gönderen velilerin beklentileri farklı olabilir. Özel okullar için velilerin okul seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları ve okuldan beklentilerinin neler olduğunu bilmek önemlidir. Kişisel kazancın önemini fark eden kişiler, daha iyi hizmet veren kurumlara yönelmekte ve bütçelerini kaliteli eğitim hizmeti vermeye zorlamaktadır. Bu durum veli yanlılığı sorununu ve özel okullar için rekabet ve pazarlama sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Ebeveyn seçiciliği ve okul seçimi ile ilgili seçeneklerin sayısı arttıkça, özel okulların pazardan daha büyük bir pay almak için müşteri profillerini geliştirmek için eğitim yönetimi ve eğitim ekonomisine odaklanması gerektiği açıktır.

Keywords

Abstract

The education sector is constantly developing, and it also affects many sectors. Marketing of educational services is of great importance in the field of education. When marketing educational services, it is important to understand the perceptions and expectations of service buyers and to meet these expectations. Especially the expectations of parents who send their children to private schools may be different. For private schools, it is important to know what criteria parents consider when choosing a school and what their expectations are from the school. Realizing the importance of personal gain, people turn to institutions that provide better service and force their budgets to provide quality education services. This situation brings with it the problem of parental bias and competition and marketing problems for private schools. As the number of options regarding parental selectivity and school choice increases, it is clear that private schools need to focus on educational management and economics of education in order to develop their customer profile in order to capture a larger share of the market.

 

Keywords