Japon Sanatı Üzerine Görsel Bir Okuma: Andō Hiroşige Ve Sakura

Author:

Year-Number: 2022-59
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 00:01:01.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 1914-1921
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Andō Hiroşige, Japon sanatında altı büyük ukiyo-e ustası arasında yer almaktadır. Diğer ustalar Suzuki Harunobu, Kitagawa Utamaro, Torii Kiyonaga, Tōşūsai Şaraku ve Katsuşika Hokusai’dir. Utagawa Hiroshige olarak da bilinen ukiyo-e ustası Andō Hiroşige, sanatçı olmasının yanısıra Japon bir itfaiyecidir. Bu araştırmada Japon sanatının dönemlerine değinilerek; tahta baskı sanatçısı Hiroshige’nin, Yeni Fuji, Meguro, Edo’nun Yüz Ünlü Manzarasında No. 24 isimli eseri üzerine bir okuma yapılmaktadır. Sözü edilen bu eserin, hem konu-anlatım elemanlarının sanatsal ve estetik analizi yapılmaktadır. Hem de form-ifadeye, konu anlatıma dair biçimsel ve estetik öğelerin anlamlandırılması gerçekleştirilmektedir. Eserde, Edo’daki Chiyogaike Göleti’ndeki kiraz ağaçları ve manzaraya yerleştirilen figürler betimlenmektedir. Meguro Nehri vadisindeki tepede bulunan bu gölü ve Japon kültüründe ayrıcalıklı bir konumda olan pembe-beyaz çiçekleri ile sakura ağaçlarını, sanatçı bu eserinde konu edinmiştir. Hayatın metaforik bir yansıması olarak bilinen sakura, barındırdığı sembolik anlamları ile araştırmanın temasını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması sonucu elde edilen veriler değerlendirilmektedir ve Japon sanatının dönemlerinden kısaca bahsedilmektedir. Bu dönemler arasında Jōmon, Yayoi, Kofun, Asuka ve Nara, Horyu-ji, Tōdai-ji, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama ve Edo bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Andō Hiroshige is among the six great ukiyo-e masters in Japanese art. Other masters are Suzuki Harunobu, Kitagawa Utamaro, Torii Kiyonaga, Tōshūsai Sharaku and Katsushika Hokusai. Also known as Utagawa Hiroshige, ukiyo-e master Andō Hiroshige is a Japanese firefighter as well as an artist. In this research, by referring to the periods of Japanese art; Woodcut artist Hiroshige's Hundred Famous Landscapes of New Fuji, Meguro, Edo No. There is a reading on his work named 24. Artistic and aesthetic analysis of both the subject-expression elements of this work is done. In addition, the interpretation of the formal and aesthetic elements of form-expression and narration is carried out. The work depicts cherry trees at Chiyogaike Pond in Edo and figures placed in the landscape. This lake on the hill in the Meguro River valley and the pink-white flowers and sakura trees, which have a privileged position in Japanese culture, are the subject of this work of the artist. Sakura, known as a metaphorical reflection of life, constitutes the theme of the research with its symbolic meanings. The data obtained as a result of the literature review, which is one of the qualitative research methods, is evaluated and the periods of Japanese art are briefly mentioned. These eras include Jōmon, Yayoi, Kofun, Asuka and Nara, Horyu-ji, Tōdai-ji, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama, and Edo.

Keywords