Öğrenme Stillerine Göre Hazırlanmış İlkokula Uygun Etkinlikler

Author:

Year-Number: 2023-61
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-04 11:56:17.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 2337-2353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda hakim felsefenin öğretme kavramından öğrenmeye doğru evrimleşiyle beraber öğrenmedeki bireysel faktörlere ilişkin dikkatler artmıştır. Bireysel farklılıkların öne çıktığı eğitim felsefesinin öğrenime izdüşümleri olarak öğrenme stili kavramına güncel araştırmalarda sıkça yer verilir olmuştur. Tek tip öğrenme anlayışının hükmünü kaybettiği günümüz bilgi toplumunda, bilgiyi kullanan olmaktan ziyade bilgiyi yeniden yorumlayıp üreten olmak önem kazanmış durumdadır. Aynı şekilde bilgiyi üreten toplum olabilmek, eğitimde yapılan yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip edip okullarda bizzat uygulayarak olur. Bunu yaparken de öğrencilerimizin her birinin bir birey olduğunu, biricik ve özel olduğunu unutmamak gerekir. Bu konuda öğretmenlerimize önemli ölçüde görev düşmektedir. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin verdikleri eğitimin kaliteli ve kalıcı olması için öğrencilerini iyi tanıması ve nasıl daha iyi öğrendiklerini takip edip, bulması gerekmektedir. Böylece sınıf içi etkinliklerini zenginleştirecek ve her bireye hitap edecek şekilde öğrenme ortamını dizayn edebilir. Bu da öğrencilerimizin bilgiyi kalıcı olarak öğrenmesine olanak tanıyacak ve bilgiyi üreten olma konusunda destekleyecektir.  Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap edecek özgün etkinlik örnekleri sunmak, kalabalık sınıflarda tüm öğrencilere ulaşmakta zorlanan öğretmenlerimize yardımcı olmak, ders içeriğini zenginleştirerek öğrencilerimizin öğrenme kalitesini artırarak bilgiyi yeniden yapılandırmalarına katkı sağlamaktır. Öğretmenlere, öğretmen adaylara örnek teşkil edilebilecek etkinliklerin yanı sıra öğrenme stilinin kuramsal çerçevesi çizilmiştir. Öğrenme stiline ilişkin kuramsal çerçeve literatür taraması olarak sunulmuştur. Çalışma sonuç ve önerilerle sonlandırılmıştır.

 

Keywords

Abstract

In recent years, with the evolution of the dominant philosophy from the concept of teaching to learning, attention has increased regarding individual factors in learning. The concept of learning style, as the projections of the philosophy of education, in which individual differences come to the fore, has been frequently given place in current researches. In today's information society, where the uniform understanding of learning has lost its power, it has gained importance to reinterpret and produce information rather than being a user of information. In the same way, being a society that produces knowledge is possible by following the innovations and technological developments in education and applying them in schools. While doing this, we should not forget that each of our students is an individual, unique and special. Teachers have an important role in this regard. Our teachers, who educate future generations, need to know their students well and follow and find out how they learn better in order for the education they provide to be of high quality and permanent. Thus, they can design the learning environment in a way that will enrich their classroom activities and appeal to each individual. This will allow our students to learn knowledge permanently and will support them in being a knowledge producer. The aim of this study is to present examples of unique activities that will appeal to students' different learning styles, to help our teachers who have difficulties in reaching all students in crowded classrooms, to enrich the course content and to contribute to the restructuring of knowledge by increasing the learning quality of our students. In addition to the activities that can set an example for teachers and teacher candidates, the theoretical framework of the learning style has been drawn. The theoretical framework regarding the learning style is presented as a literature review. The study was concluded with conclusions and recommendations.

 

Keywords