Spor Federasyonlarında Örgütsel İletişim İklimi ve Örgütsel Güven Kavramlarının Önemi

Author :  

Year-Number: 2023-64
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 02:04:13.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 2886-2891
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spor dünyası çerçevesinde gün geçtikçe önemli bir konuma sahip olan iletişim ve güven kavramları spor federasyonları açısından da giderek önemli bir hale gelmektedir. Örgütsel iletişimi optimize eden kurum ve kuruluşlar aynı zamanda, bir organizasyonun etkinliği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilirken kurum içi huzuru ve doğru iş gücü potansiyelini artırmaktadır. Diğer bir yandan Bireyin örgüte ve yöneticiye duyduğu güven, çalışanların örgüte bağlılığının oluşmasında, örgütün amaçlarına ulaşmasında, gerekli büyüme ve gelişmenin sağlanmasında, rekabet ortamında başarılı olmasında ve başarılı olmasında etkili bir faktördür.

Buradan hareketle son zamanlarda her disiplinin kullandığı ve örgütlerin olmazsa olmaz bileşenlerinden birisi olan iletişim ve güven kavramları araştırmamızın genel hatlarını oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak araştırmamızın amacı ‘Spor Federasyonlarında Örgütsel İletişim İklimi ve Örgütsel Güven Kavramlarının Önemi’’ araştırmaktır.

Araştırma sonuçlarının gelecek çalışmalara temel oluşturması hedeflenmiş ve nitel yöntemlerden birincil ve ikincil kaynak tarama tekniği kullanılmış ve araştırma konusuna ilişkin bilim insanları tarafından kaleme alınmış ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler, yayımlanmış tezler, bilimsel kitaplar ve web adreslerinden yararlanılmıştır.

Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, spor federasyonlarında büyük bir öneme sahip olan örgütsel iletişim ve örgütsel güven kavramları kurum ve kuruluşların huzurlu ve başarılı bir ortamda çalışabilmesi açısında oldukça stratejik öneme sahip olan iki önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin doğru ve stratejik bir planlama eşliğinde kullanılması hem başarı hem de huzurlu bir örgüt ortamının sağlanması yolunda önemli hususlardır.

 

Keywords

Abstract

The concepts of communication and trust, which have an important place in the sports world, are becoming increasingly important for sports federations. Institutions and organizations that optimize organizational communication can also have a strong impact on the effectiveness of an organization, while increasing internal peace and the right workforce potential. On the other hand, the trust of the individual in the organization and the manager is an effective factor in the formation of the commitment of the employees to the organization, reaching the goals of the organization, ensuring the necessary growth and development, and being successful and successful in the competitive environment.

From this point of view, the concepts of communication and trust, which are used by every discipline and one of the indispensable components of organizations, have formed the general lines of our research. Based on this, the aim of our research is to investigate the "Importance of Organizational Communication Climate and Organizational Trust Concepts in Sports Federations".

It is aimed that the results of the research will form a basis for future studies, and primary and secondary source scanning technique, which is one of the qualitative methods, has been used and national and international scientific articles, published theses, scientific books and web addresses written by scientists related to the research subject have been used.

In the light of the data obtained from the study, the concepts of organizational communication and organizational trust, which are of great importance in sports federations, are two important parameters that have strategic importance for institutions and organizations to work in a peaceful and successful environment. The use of these parameters in conjunction with a correct and strategic planning is important in ensuring both success and a peaceful organizational environment.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics