EKAP Sistemi Üzerinden Sokak Sağlıklaştıma Projelerinin Bibliyometrik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 19:45:42.0
Language : Turkish
Konu : Architecture
Number of pages: 3254-3267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

EKAP, online ortamda kamu ihalelerine katılarak teklif verebilmeye, ihale süreçlerini takip edebilmeye ve belge paylaşımına olanak sağlayan bir platformdur. Çalışma, 2019-2022 Nisan ayına kadar gerçekleşen EKAP üzerinden yapılan yapım ihalelerinin “Sokak Sağlıklaştırma” alanı içerisinde sınırlandırarak çeşitli parametrelerle birlikte bibliyometrik analizini ortaya koymaktadır. Yöntem olarak kamu ihale platformu belirlenerek EKAP’ ta “sokak” kelimesi ile 1134 tane veriye ulaşılmış “sokak sağlıklaştırma”, “sokak iyileştirme”, “onarım ve bakım”, “cephe düzenlemesi” kelime grupları EKAP içerisinde aratılarak “sokak sağlıklaştırma” ile ilgili olan 70 veri üzerinde inceleme yapılmıştır. İhaleler kendi içlerinde iline, yılına, süresine, ihale durumuna, maliyetine, ihale usulüne, teklif sayısına, elde edilen doküman sayısına, firma türüne, ihtiyaç duyulan teknik personeline göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmalar sonucu her başlık içerisinde en çok ve en az veriyi oluşturan iller farklılık göstermektedir. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları en çok 2021 yılında gerçekleştirilmiş olup ihale ili olarak en çok çalışma yapılan iller İzmir ve Trabzon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylece bölgelerde tarihi dokunun korunmak istendiği alanların fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca 70 gün içerisinde ortalama iş teslimi yapılması da yapım çalışmalarının kısa süre içerisinde gerçekleştiğinin kanıtıdır. Bu çalışma tarihi çevrenin korunması için gerekli görülen sokak sağlıklaştırmasına kaynaklık edecek ve EKAP üzerinden ihaleye çıkan yapım projeleri teknik şartnameleri ve ihale dosyaları ile birlikte yükleniciler için öngörü oluşturacaktır.

Keywords

Abstract

EKAP is a platform that allows you to participate in public tenders online, to bid, to follow the tender processes and to share documents. The study presents the bibliometric analysis of the construction tenders made over EKAP between the years 2019-2022, limiting it to the "Street Rehabilitation" area, together with various parameters. As a method, the public tender platform was determined, and 1134 data were obtained with the word "street" in EKAP, and the word groups "street rehabilitation", "street improvement", "repair and maintenance", "facade arrangement" were searched in EKAP and related to "street rehabilitation". Over 70 data were analyzed. Tenders are classified according to their province, year, duration, tender status, cost, tender procedure, number of tenders, number of documents obtained, type of firm, and required technical personnel.As a result of the classifications, the provinces that generate the most and the least data within each heading differ. Street rehabilitation works were carried out mostly in 2021, and it was concluded that İzmir and Trabzon were the provinces where the most work was done as a tender province. Thus, it has been seen that there are many areas where the historical texture is desired to be preserved in the regions. In addition, the average delivery of work within 70 days is proof that the construction works were carried out in a short time. This work will be a source for street rehabilitation, which is deemed necessary for the protection of the historical environment, and the construction projects that are put out to tender through EKAP will create a foresight for the contractors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics