Grafik Tasarımda Retorik Bir Yaklaşımla Gerilla Pazarlama Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-14 14:09:28.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 3709-3715
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarım disiplini, hedef kitleye yönelik yapısıyla; tüketiciyi / alıcıyı / müşteriyi ikna yöntemiyle satın almaya – markaya ilgi çekmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, grafik tasarımınde toplum – birey – tasarım ilişkiselliğinde ilerlenmekte; bunun yanında, pazarlama teknik ve stratejilerine yönelik farklı tercihlerle satın almayı da güçlendirmek istenmektedir. Markalar imajlarını yaratırken, oluşturma aşamasından pazarlama aşamasına kadar tasarımın sosyal ve psikolojik etmenlerini kullanmaktadırlar. Bu yönelimlerden biri olan gerilla pazarlama, markaların tüketici açısından ilgi çekici olması ve düşük bütçe ile büyük bir etki yaratması açısından tercih edilmektedir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin aksine gerilla pazarlama toplumun içerisine entegre olarak beklenmedik ve yaratıcı tekniklerle tüketiciye ulaşmayı amaçlamaktadır. Retorik felsefe, antik yunandan günümüze gelen ve günümüzde diyalektik bağlamda kitleler arası etkileşimde etkili olan, pazarlama stratejilerinde de yeri olan bir kavramdır. Retorik, insanı etkileme ve ikna etme üzerinde geliştirilmiş başta sözlü olmak üzere görsel ve işitsel tekniklerle de kendini göstermektedir. Retorik, ikna etme sanatı olarak özetlenebilmektedir. Görsel retorik, insanı ikna ederken her türlü teknik ve yöntemden faydalanmayı ve metaforik anlatımlarla bunu güçlendirmeyi içermektedir. Araştırma, bir pazarlama yöntemi olarak gerilla pazarlama örneklerini retorik bağlamda ele almayı amaçlamaktadır. Gerilla pazarlama yöntemi içerisinde retorik anlamlar ve anlatılar barındırmaktadır. Araştırma, bu iki kavramın ilişkiselliğini ele alarak alan yazına özgün bir konu sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmada, ortaya konacak veriler ve analizler alan yazına katkı sağlayacağından değerli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Graphic design discipline, with its target audience-oriented structure; It aims to encourage the consumer / buyer / customer to buy - to attract attention to the brand through persuasion. In this context, society - individual - design relationship is progressing in graphic design; In addition, it is desired to strengthen purchasing with different preferences for marketing techniques and strategies. While creating their images, brands use social and psychological factors of design from the creation stage to the marketing stage. Guerrilla marketing, one of these trends, is preferred because brands are attractive to consumers and create a big impact with a low budget. Unlike traditional marketing methods, guerilla marketing aims to integrate into society and reach consumers with unexpected and creative techniques. Rhetorical philosophy is a concept that has come from ancient Greece to the present day and is effective in interaction between masses in a dialectical context and has a place in marketing strategies. Rhetoric manifests itself through visual and auditory techniques, primarily verbal, developed to influence and persuade people. Rhetoric can be summarized as the art of persuasion. Visual rhetoric involves using all kinds of techniques and methods to persuade people and strengthening this with metaphorical expressions. The research aims to consider examples of guerrilla marketing as a marketing method in a rhetorical context. Guerrilla marketing method contains rhetorical meanings and narratives. The research aims to present a unique topic to the literature by addressing the relationship of these two concepts. The data and analyzes to be revealed in the research are considered valuable as they will contribute to the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics