Mesleki Çalışma Dönemine İlişkin Öğretmen Görüş ve Önerileri

Author:

Year-Number: 2023-69
Number of pages: 3769-3774
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nitelikli eğitim; gelişen ve değişen bilgi düzeyine uyum sağlamış, yeterlilikleri yüksek öğretmen ile mümkündür. Öğretmenliğin dinamik bir meslek olduğu düşünüldüğünde, değişen bu bilgi düzeyine uyum sağlamak için öğretmenlerin sürekli eğitimler alması sağlanmalıdır.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde önemli bir yer tutan mesleki çalışma dönemine ilişkin Samsun ilinin Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde görev yapan 29 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır. Nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji yönteminin uygulandığı çalışmamızda araştırmaya katılan öğretmenlerin istekleri üzerine isimleri kodlanarak belirtilmiştir.

Öğretmenlerin genel olarak mesleki çalışma dönemini faydalı buldukları ancak; mesleki gelişim açısından bu çalışmaları verimsiz buldukları görülmüştür. Verimsizliğe neden olarak da eğitimlerin birbirinin tekrarı olduğu, eğitimlerin fazla süre aldığı ve öğretmenlerin ihtiyacı dikkate alınmadan bu eğitimlerin hazırlandığı anlaşılmıştır.

Mesleki çalışma döneminden memnun olan öğretmenlerin ise çalışmaların eğitim-öğretim yılı başlamadan verilmesini, seminerleri kendi okulunda kendi arkadaşlarıyla birlikte almasını doğru buldukları görülmüştür.

Mesleki çalışma döneminin daha verimli geçmesi için öğretmenler; yıl boyunca verilecek eğitimlerin mesleki çalışma döneminde verilmesi, güncel öğretmen ihtiyaçlarının dikkate alınması ve öğretmenlerin birlikte zaman geçirebilecekleri gezi gibi etkinliklerin de mesleki çalışma döneminde olması gibi önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

Qualified education is possible with teachers who have high competencies and who have adapted to the developing and changing level of knowledge. Considering that teaching is a dynamic profession, teachers should be provided with continuous training to adapt to this changing level of knowledge.

Semi-structured interview forms were applied to 29 teachers working in Tekkeköy and Çarşamba districts of Samsun province regarding the professional study period, which has an important place in teachers' professional development. In our study, in which phenomenology method, a qualitative research method, was applied, the names of the teachers participating in the study were coded upon their request.

It was observed that teachers generally found the professional study period useful, but they found these studies inefficient in terms of professional development. The reasons for inefficiency were that the trainings were repetitive, the trainings took too much time and these trainings were prepared without taking into account the needs of the teachers.

Teachers who were satisfied with the professional study period, on the other hand, found it right that the seminars were given before the start of the academic year and that they took the seminars in their own schools with their colleagues.

In order for the professional study period to be more productive, teachers suggested that the trainings to be given throughout the year should be given during the professional study period, current teacher needs should be taken into consideration, and activities such as trips where teachers can spend time together should be held during the professional study period

Keywords