Alternatif Turizm Potansiyeli Açısından Afşin’in Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 04:33:49.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 120-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yerleşimlerin doğal beşeri ve kültürel unsurları turizm hareketlerinin oluşmasına kaynak teşkil etmektedir. Bu unsurların değerlendirilmesi ve farkındalık yaratılması önem taşımaktadır. Afşin Anadolu ile Mezopotamya arasında Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünün batısında yer almaktadır.  Kahramanmaraş’ın en yüksek enerji üretim merkezi olan bir ilçesidir.  Günümüzde ilçe olmasına rağmen nüfus ve sosyal yaşam anlamında hala kırsal bir yerleşim olma özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla istihdamın yeterince sağlanamamasına 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmesi de eklenince yöreden göç kaçınılmaz hale gelmiştir. Çalışma doğal tarihi ve kültürel açıdan zengin kaynaklara sahip olan Afşin ilçesinin alternatif turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve sektöre nasıl kazandırabileceğini çözüm önerileri dâhilinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilçede bulunan doğal, tarihi ve kültürel varlıklar tespit edilerek turizm çekicilikleri belirlenmiştir. Bu varlıkların yörede turizm açısından değerlendirilebilme durumu ve sürdürülebilirlik açısından yapılabilecekler ortaya konmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İlçe’nin Ashab-ı Kehf, Aşıklık geleneği, türbeleri, ters laleleri, coğrafi işaretli ürün olan Koçovası sarımsağı, lavantaları, yaylaları, mağaraları,  festivalleri ve yöresel yemekleri ile tüm yıl boyunca yapılabilecek alternatif turizm potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Böylece kırsal alan olan yörede turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları ve tüm paydaşların ortak gayretleri ile istihdamın sağlanabileceği, yerel halkın bu süreç dahilinde elde edeceği gelir ile de yöre insanlarının göçüne engel olunabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, the natural, human and cultural elements of settlements constitute the source of tourism movements. It is important to evaluate these elements and raise awareness. Afşin is located in the west of the Upper Euphrates section of the Eastern Anatolia region between Anatolia and Mesopotamia. It is a district of Kahramanmaraş with the highest energy production center. Although it is now a district, it is still a rural settlement in terms of population and social life. Therefore, migration from the region has become inevitable due to the fact that it was affected by the earthquakes centered in Kahramanmaraş on February 6, 2023. The study aims to reveal the alternative tourism potential of Afşin district, which has rich natural, historical and cultural resources, and to reveal how it can be brought to the sector within the solution suggestions. For this purpose, natural, historical and cultural assets in the district were identified and tourism attractions were determined. The situation of utilization of these assets in terms of tourism in the region and what can be done in terms of sustainability have been revealed. The district, which has hosted many civilizations, is thought to have alternative tourism potential that can be done all year round with Ashab-ı Kehf, Aşıklık tradition, tombs, reverse tulips, Koçovası garlic, which is a geographically marked product, lavender, plateaus, caves, festivals and local dishes. Thus, it is thought that employment can be provided in the rural area with the social, cultural and economic contributions of tourism and the joint efforts of all stakeholders, and the migration of local people can be prevented with the income that the local people will earn within this process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics