Yöneticilerin Sahip Oldukları Güç Kaynakları ve Etkileri

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-10 01:06:38.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4042-4049
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yöneticilik, organizasyonların başarısını belirleyen önemli bir unsurdur. Bir yönetici olarak, birçok farklı durumda etkili olmak için çeşitli güç türlerini kullanma yeteneği önemlidir. Yöneticilerin güç türleri, genellikle kişisel niteliklerinden, konumlarından ve sahip oldukları kaynaklardan kaynaklanır. Bu güç türleri, genellikle farklı durumlarda ve organizasyonel yapıda değişkenlik gösterir. Örneğin, bir yöneticinin otoritesi, hiyerarşik konumundan gelirken, bir başka yöneticinin etkisi, kişisel karizması veya bilgi birikimi ile ilişkilidir. Bu makalede, yöneticilerin kullandığı farklı güç türleri incelenecek ve her birinin organizasyonel dinamikler üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Otorite, karizma, bilgi, referans ve ödül-ceza gibi farklı güç kaynakları, yöneticilerin liderlik tarzlarını ve çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemede önemli bir rol oynar. Ayrıca, günümüzde iş dünyasındaki değişen dinamiklerin etkisi altında, yöneticilerin kullanması gereken güç türlerinde de evrimler yaşanmaktadır. Ekip çalışması, esneklik ve işbirliği gibi değerler, modern yöneticilerin güç kullanımı konusunda daha farklı bir perspektif kazanmalarına neden olmuştur. Bu değişen paradigma içinde, yöneticilerin güç dengesini nasıl sağlayacakları ve bu gücü nasıl etkili bir şekilde kullanacakları önemli bir konudur.

Keywords

Abstract

Management is an important element that determines the success of organizations. As a manager, the ability to use various types of power to be effective in many different situations is important. Managers' types of power often derive from their personal qualities, their positions, and the resources they have. These types of power often vary across different situations and organizational structures. For example, one manager's authority comes from his hierarchical position, while another manager's influence is related to his personal charisma or knowledge. This article will examine the different types of power used by managers and discuss the effects of each on organizational dynamics. Different power sources such as authority, charisma, knowledge, reference and reward-punishment play an important role in determining managers' leadership styles and their influence on employees. In addition, under the influence of changing dynamics in the business world today, there are evolutions in the types of power that managers should use. Values ​​such as teamwork, flexibility and cooperation have caused modern managers to gain a different perspective on the use of power. In this changing paradigm, how managers will maintain the balance of power and use this power effectively is an important issue.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics