Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Görüşme

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 14:23:06.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4071-4075
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görüşme bir iletişim çeşidi olarak tanımlanabilmektedir. Birçok iletişimde olduğu gibi görüşmede de insanlar arası aktif bir biçimde birbirini etkileme çabası bulunmaktadır. Bu durum karşısında kişiler aktif olarak karşılarında bulunan kişiyi ve kendilerini etkileme çabalarına karşı kabul veya ret biçiminde çeşitli girişimlerde bulunurlar. Aslında görüşmenin ürünü bu etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla bilgi toplama tekniğinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkmaktadır. Görüşme sürecinde görüşme hedeflenen bir biçimde gerçekleştirilebilir ise başka yolla elde edilmesi çok zor olan verilerin elde edildiği çok güçlü bir veri toplama yöntemi olarak kabul edilebilir. Hedeflenildiği gibi bir görüşme gerçekleştirilememesi durumunda yaşanmış olan etkileşim, iletişim sürecinde oluşmuş olan ciddi önyargılara ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır.

Keywords

Abstract

Interview can be defined as a type of communication. As in many communications, in a conversation there is an active effort between individuals to influence each other. In this case, people actively make some attempts in the form of acceptance or rejection of the efforts to influence the other person and themselves. Essentially, the product of the conversation is a result of this interaction. In this way, the strengths and weaknesses of the information gathering technique emerge. If the interview can be carried out in a targeted way during the interview process, it can be considered a very powerful data collection technique that provides data that is very difficult to obtain in other ways. If a meeting cannot be held as desired, the interaction may cause serious prejudices and misunderstandings that occur during the communication process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics