Hatay Devleti Meclis Zabıtlarında Bütçeler Ve İktisadi Meseleler

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-20 13:30:08.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat Tarihi
Number of pages: 4112-4115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hatay Devleti’nin iktisadi yapısı de-facto devlet olarak dünyadaki benzer örnekleri açısından önem taşımakta ilhaka giden süreçte kullanılan mali kaynaklar bağımsızlığın kazanıldığı Suriye ile ilişkiler ciddi anlamda inceleme konusu olacaktır. Devlet yapısı her ne kadar bakanlıklar, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapısına sahip olsa da karar alma mekanizmaları ve iktisadi kararlar Meclis Hükümeti’ne benzer bir yapı ile işlemiştir. Bu nedenle meclis zabıtları ve buradaki bazı ekonomik öneriler ve tartışmalar doğrudan kanunlaşmış ve makale çalışmasında doğrudan işlenmiştir. Suriye’deki mandater yapı ve Fransa her ne kadar Türk egemenliğini engellemeye çalışarak ambargolar ve kısıtlamalar uygulasa da Hatay Devlet idaresi ve Türkiye birlikte karşı önlemler alarak piyasa aksaklıklarına müdahale etmiş ve Hatay halkının güvenini kazanmıştır. Sınır bölgesinde kurulan gümrük teşkilatları tarımsal düzenlemeler ve İskenderun Limanı’nın yeniden organizasyonu tamamlanmıştır. Örgütlenme yapısı ile Türkiye’nin idare teşkilatı örnek alınırken başta Suriye ve Lübnan ile ticari ilişkilerin devamı için özgün çeşitli yapılar oluşturulmuştur. Bu sayede Suriye hükümetlerinin Hatay aleyhine yapmış olduğu uygulamalar ilhak sürecini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Devletin faaliyetleri ile kurmuş olduğu kurumlar ve vergi tahsilatı düzenlemeleri ile 1939 yılında yapılan bağımsız bütçe ile denk bütçe uygulaması sağlanmıştır. Türkiye’ye ilhak ile birlikte devam eden süreçte Hatay mali yönden kendi kendine yeten ve günümüzde deprem felaketine dek bütçe fazlası veren bir vilayet haline gelmiştir.

Keywords

Abstract

The economic structure of Hatay State, as a de-facto state, is important in terms of similar examples in the world, and the financial resources used in the process leading to annexation and relations with Syria, where independence was gained, will be the subject of serious examination. Although the state structure has a structure of ministries, prime ministry and presidency, decision-making mechanisms and economic decisions operated with a structure similar to the Parliamentary Government. For this reason, the parliamentary minutes and some economic proposals and discussions therein were directly enacted into law and directly processed in the article. Although the mandate structure in Syria and France tried to prevent Turkish sovereignty and imposed embargoes and restrictions, the Hatay State administration and Turkey took counter measures together, intervened in market disruptions and gained the trust of the Hatay people. The customs organizations established in the border region, agricultural regulations and the reorganization of the Iskenderun Port have been completed. While Turkey's administrative structure was taken as an example with its organizational structure, various unique structures were created to continue commercial relations, especially with Syria and Lebanon. In this way, the practices carried out by the Syrian governments against Hatay accelerated and facilitated the annexation process. Balanced budget implementation was achieved with the independent budget made in 1939 with the activities of the state, the institutions it established and the tax collection regulations. In the process that continued with the annexation to Turkey, Hatay became a province that was financially self-sufficient and had a budget surplus until the earthquake disaster.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics