Obezite ve Çağdaş Seramik Sanatında İmgelem Olarak Aşırı Şişmanlık Olgusu

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 00:16:10.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 4116-4125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlı yaşamının sürdürülebilmesi için beslenme, zaruri bir faaliyettir. İlk başlarda besinleri çiğ şekilde tüketen insanoğlu ateşin keşfi ile yiyecekleri pişirmeyi öğrenmiştir. Bu yolla kolay çiğnenen ve hazmedilen daha sağlıklı besinler tüketilmeye başlamıştır. Geliştirilen pişirme ve saklama yöntemleriyle zenginleştirilen beslenme, insanoğlunun hayatının odak noktalarından birini teşkil etmektedir.

Obezite, gün geçtikçe yaygınlaşan ciddi sağlık problemlerinden biridir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla rastlanan söz konusu durum, genel itibariyle; vücut sağlığını tehdit edecek biçimde bedende aşırı yağ birikmesi veya depolanması şeklinde tanımlanmaktadır. Önlem alınmadığı takdirde cerrahi müdahaleleri dahi gerektiren ilgili sorunun temelinde birçok faktör bulunmaktadır. Obezitenin nedenleri arasında, günümüz hızlı yaşam biçiminin insanları sürüklediği yanlış beslenme olgusunun yanı sıra psikolojik etmenler de yer almaktadır. Farklı disiplinlerin ortak sorunsalı olan obezite ile ilgili duyarlı yaklaşımların ortaya konması gereklilik arz etmektedir. Konu ile ilgili özellikle tıp, beslenme ve diyetetik alanında çalışmalar yapıldığı izlenmekte olup Gastronomi çatısı altında da obezite probleminin tartışılması ve ilgili sorunun bertaraf edilmesi noktasında çözümcül tavırlar sergilenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda lezzet ve görsel etki yitirilmeden daha sağlıklı ve dengeli besinlerin hazırlanma yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır. Sosyolojik bakımdan incelendiğinde toplumsal sorunları beraberinde getiren obezitenin sadece fazla kalori alımı olmadığı, aynı zamanda bahsi geçen durumu tetikleyen psikolojik etmenlerin de varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Alan yazın incelendiğinde yukarıda söz edildiği üzere özellikle tıp, beslenme ve diyetetik alanlarının söz konusu problem çerçevesinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiği görülmektedir. Bununla beraber toplumu etkileyen her türlü olay ve olguyu sorun ve esin kaynağı olarak ele alan sanatçılar için şişmanlık imgesi, üzerinde çalışılan bir konudur. İlk çağdan bu yana insan formu, neredeyse tüm sanatçıların ve sanat tarihçilerinin ortak çalışma düzlemi olmuştur. Güzellik ve estetik olgularının her dönem tartışıldığı söz konusu disiplinler için obezite kavramı son derece dikkat çekici bir konumdadır. Aşırı şişmanlık olgusu üzerinden plastik sanatlar alanında gerçekleştirilen yapıtlar incelendiğinde, toplumsal ve bireysel sorun teşkil eden obeziteye dikkat çekilmek istendiği izlenmektedir. Sanatçıların bir bölümünün söz konusu sağlık probleminden muzdarip olduğu, diğer sanatçıların ise konuya dikkat çekmek isteği ile eserlerini oluşturdukları görülmektedir.

Keywords

Abstract

Nutrition is an activity for living life. At first, while consuming food, people have information about their education. In this way, healthier, easily chewed, and digested foods have begun to be finished. They are the objects that occur in the design of human beings, grown with the developed cooking and technology.

Obesity is one of the severe health problems that become widespread throughout the day. A subject, the general situation, especially in developed countries, Internet stamp is expressed as points from tax. If no precautions are taken, surgical interventions are among the factors to consider. Those who will be among the obese will be listed next to the events considered correct for their future lifestyles. Putting people in environments related to the disciplined ones in the cities is necessary. The primary medicine, nutrition, and dietetic study about the subject is being trained. A comprehensive problem is discussed under the umbrella of Gastronomy, and approaches are shown towards the applications that can be applied. In this direction, preparing a healthier and more balanced diet should be expanded without any taste or visual impact. They were making suggestions about sociological planning.

The name of the field is mentioned. For users who take all kinds of events and phenomena as inspiration, the image of obesity is a subject that is studied. This human formula from antiquity has been the joint work of all ancient productions and artistic originalities. The basis for the disciplines in question, in which each session of beauty and aesthetics is discussed, is highly remarkable. The dates on the art page in an oversized plastic case are an object of disregard until you consider it. Since the artists have another health problem, it is seen that what is read conveys what is read.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics